EL PUNT DE TROBADA DEL LLEURE EDUCATIU I L'ACCIÓ SOCIAL
29 de Abril de 2017
| Ja som 11.015
RSS
Les notícies de Estris.cat ara en RSS.
La RSS és una eina creada per oferir els continguts publicats en el nostre diari actualitzats constantment. Aquest sistema, com podreu comprovar si us subscriviu, us permetrà rebre els titulars de les nostres notícies en temps real.

Generalment amb les últimes versions dels exploradors d'Internet, es pot utilitzar aquests per llegir els nostres RSS o bé emprar un lector de RSS per llegir-los.

Per poder llegir els titulars de Estris.cat mitjançant un lector de RSS, només has de seleccionar el canal i afegir l'adreça que us apareixerà a el programa que utilitzis habitualment: Explorer, Firefox, Mozzilla, etc ... També pots utilitzar un dels programes que indiquem a sota.


Lectors de RSS:

WEB:
- BlogLines.com (en català)
- My.Feedster.com
- My.Yahoo.com
- Reader.google.com

WINDOWS:
- FeedReader.com
- RssReader.com
- SharpReader.net
- Bradsoft.com/Feeddemon

MACINTOSH:
- Ranchero.com/netnewswire

LINUX (Complements Firefox):
- Update.Mozilla.org
REVISTA ESTRIS NÚMERO 213
En aquest número, la revista Estris parla del final de l’etapa de monitoratge. A t...
Segueix-nos
Editat per: Fundació Pere Tarrés
En conveni amb: Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Amb la col·laboració de: APPEC