EL PUNT DE TROBADA DEL LLEURE EDUCATIU I L'ACCIÓ SOCIAL
29 de Octubre de 2020
PREMIS / CONVOCATÒRIES

ORGANISME CONVOCANT

Fundació Espavila

Objecte

El projecte presentat haurà de detallar aquells aspectes educatius mitjançant els quals es fomenti l’esforç, inculcant valors fonamentals com treball, responsabilitat, sinceritat, optimisme, respecte, etc.

S'haurà d'incloure també el programa d’activitats a realitzar, recursos, etc.

ORGANISME CONVOCANT

Fundació Agrupació

Objecte

La convocatòria 2015 tindrà per objecte la promoció del bon ús de les xarxes socials entre la població infantil i juvenil.

ORGANISME CONVOCANT

Plataforma Educativa

Objecte

Les entitats participants poden presentar la seva candidatura a una de les següents tres categories:
A) Corresponsabilitat Ciutadana
B) Emprenedoria Social
C) Innovació en l’àmbit de l’acció social

Les dotacions econòmiques de les diferents categories són les següents:

Corresponsabilitat Ciutadana: Guardó de reconeixement
Emprenedoria Social: 1.500€
Innovació en l’àmbit de l’acció social: 1.500€

ORGANISME CONVOCANT

Fundación Botín

Objecte

Aquesta convocatòria té per objectiu seleccionar els millors projectes socials d'associacions i fundacions, als quals finançarà la contractació d'un treballador/a durant un any fins a un límit de 40.000,00 euros, prorrogable per un altre any.

ORGANISME CONVOCANT

Ajuntament de Barcelona

Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és difondre entre la ciutadania l'àmplia i variada oferta d'activitats existent a la ciutat que reuneixin un conjunt de característiques d'organització, gestió, accessibilitat i continguts favorable als interessos de les famílies de Barcelona.

Les entitats poden presentar sol·licituds per tal d'homologar les seves activitats d'estiu per tal que siguin publicades al catàleg, els infants puguin ser becats i es disposin de monitors de suport per a infants amb necessitats educatives especials.

ORGANISME CONVOCANT

Diputació de Barcelona

Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és promoure les actuacions d’inclusió i promoció social, les polítiques i accions per fomentar la cohesió social i la promoció de la igualtat de drets i deures entre totes les persones, l'equitat en l'accés a l'educació, la lluita contra el fracàs escolar, la promoció de l’orientació en les etapes de transició cap als ensenyaments postobligatoris, aixi com el foment de les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos d'aprenentatge.

ORGANISME CONVOCANT

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Objecte

Les activitats subvencionables hauran de tenir els següents objectius:

Promoure les activitats educatives en el lleure d’una forma estable els diferents períodes festius escolars de l’any (Setmana santa; estiu, festes de Nadal i Reis) mitjançant l’organització de casals, colònies i/o campaments.Promoure el treball en xarxa amb altres entitats i organització d’activitats extraescolars conjuntes entre els diferents agents d’educació no formal del territori.Participació de les associacions en el creixement i desenvolupament ciutadà dels infants i adolescentsTreball dels valors a les activitats (civisme, solidaritat, pau, respecte,...)Promoció i atenció a la infància i l’adolescència en el lleure.Foment de la interculturalitat entre els infants i adolescents.

ORGANISME CONVOCANT

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Objecte

Hi ha dues possibles línies dins la convocatòria, els objectius en cada una de les categories seran els següents:

PROJECTES JUVENILS

Participació dels joves en la presa de decisions de l’associació.Promoure el treball en xarxa amb altres entitats, així com amb l’ajuntament, mitjançant la participació a activitats i/o projectes de ciutat.Consolidar el funcionament ordinari de l’entitat per tal de millorar el desenvolupament de les activitats previstes a mitjà i llarg termini.Fomentar la incorporació de la gent jove a la vida associativa en les seves múltiples formes.Foment de la interculturalitat entre la gent jove i promoure la incorporació activa foment de les activitats juvenils adreçades als joves.Participació de les associacions en el creixement i desenvolupament ciutadà dels joves.

PROJECTES EDUCATIUS EN EL TEMPS LLIURE I NFANTIL I ADOLESCENT:

Promoure les activitats educatives en el lleure d’una forma estable (esplais de dissabte, esplais de dia, altres activitats).Promoure el treball en xarxa amb altres entitats, així com amb l’ajuntament, mitjançant la participació a activitats i/o projectes de ciutat.Consolidar el funcionament ordinari de l’entitat per tal de millorar el desenvolupament de les activitats previstes a mitjà i llarg termini.Treball dels valors a les activitats (civisme, solidaritat, pau, respecte,...)Promoció i atenció a la infància i l’adolescència en el lleure.Foment de la interculturalitat entre els infants i adolescents.Organització d’activitats extraescolars conjuntes entre els diferents agents d’educació no formal del territori.

ORGANISME CONVOCANT

Diputació de Barcelona

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és la subvenció de projectes de cooperació al desenvolupament amb l'objectiu de fer efectiva la solidaritat en l'entorn proper, impulsant una voluntat de transformació de les societats i fent una defensa aferrissada dels drets humans i la igualtat de gènere al món.

ORGANISME CONVOCANT

Revista Telva

Objecte

Els premis es dividiran en categoria nacional i internacional, a cada una de les quals hi haura tres projectes premiats.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
REVISTA ESTRIS NÚMERO 234
Avui dia, les noves tecnologies estan presents en tots els àmbits de la vida dels i les...
Segueix-nos
Editat per: Fundació Pere Tarrés
En conveni amb: Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Amb la col·laboració de: APPEC