EL PUNT DE TROBADA DEL LLEURE EDUCATIU I L'ACCIÓ SOCIAL
23 de Octubre de 2020
PREMIS / CONVOCATÒRIES

ORGANISME CONVOCANT

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

Objecte

La subvenció té la finalitat del foment de les activitats associatives en els diferents àmbits de les regidories de la corporació municipal.

ORGANISME CONVOCANT

Ajuntament de Tona

Objecte

L’objecte de les bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol・licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament, en diverses convocatòries, destinades a finançar activitats educatives, culturals, esportives i de foment del comerç, consum i turisme.

a) Convocatòria activitats subvencions educatives:

·Projectes d’activitats extraescolars.

·Adquisició d’equipament i material necessari per activitats.

ORGANISME CONVOCANT

Institut d'Estudis Ilerdencs

Objecte

Objecte i finalitat. La realització de projectes i activitats culturals, com són: Activitats de dinamització cultural: concursos i certàmens, trobades, aplecs, diades, setmanes culturals, festes temàtiques de cultura popular, cercaviles de foc, representacions i activitats de cultura popular i tradicional; Activitats artístiques: pintura, fotografia, música, cinema, teatre, dansa, suport a la creació i producció artística, inclosos festivals i programacions estables d’aquests àmbits culturals; Activitats de promoció i difusió cultural: cursos, conferències, trobades, jornades, tallers, seminaris, congressos, premis de qualsevol modalitat artística. No estaran dins l’àmbit d’objecte d’aquesta línia d’ajut les activitats de caràcter esportiu i les de caire únicament gastronòmic.

ORGANISME CONVOCANT

Ajuntament de Castelldefels

Objecte

L'objecte de les Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de les subvencions que atorga l'Ajuntament de Castelldefels, a través de la Regidoria de Serveis Socials, Dependència, Salut i Consum i Gent Gran, destinades a fomentar i promoure el desenvolupament de projectes que tinguin per objectiu els següents àmbits d'actuació:

a) Suport a les necessitats bàsiques, manutenció, accés a l'habitatge i acompanyament social a persones/famílies en situació de risc social.

b) Inclusió social i laboral de col·lectius vulnerables.

c) Intervenció socioeducativa per a adolescents i infants en risc d'exclusió.

d) Atenció integral a les families (socioeducativa i terapèutica).

e) Atenció a persones amb dependència i/o discapacitat.

f) Foment de la participació social i millora de la qualitat de vida de les persones grans.

Els projectes de subvenció s'hauran de desenvolupar durant l'any 2014.

 

ORGANISME CONVOCANT

Ajuntament de Cabrera de Mar

Objecte

Concedir ajuts a les entitats sense ànim de lucre que organitzin activitats al municipi de Cabrera de Mar.

ORGANISME CONVOCANT

Ajuntament de Caldes de Montbui

Objecte

Subvencions per a entitats juvenils o d'entitats d'educació en el lleure que organitzen activitats per a joves per a l'any 2014 al municipi de Caldes de Montbui.

ORGANISME CONVOCANT

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Objecte

Promoure la participacio, la col・laboracio i donar suport a les entitats, associacions que tinguin per objectiu dur a terme programes, projectes i activitats de caire educatiu i social amb els col・lectius d'immigrants a Sant Vicenc dels Horts.

ORGANISME CONVOCANT

Ajuntament de Castellar del Vallès

Objecte

L’objecte d’aquesta normativa és la regularització del procediment que cal seguir per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de subvencions, que en forma d’ajut econòmic, atorgui o estableixi l’Ajuntament de Castellar del Vallès, per a la realització d’activitats o actuacions de les entitats de Castellar del Vallès durant l’any 2014.

ORGANISME CONVOCANT

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Objecte

Suport a activitats i programes juvenils que han de tenir la finalitat de millorar l'associacionisme en aquest sector de

poblacio, potenciar el vessant formatiu i educatiu del lleure.

ORGANISME CONVOCANT

Ajuntament de Cabrils

Objecte

Els projectes o activitats subvencionables han de fomentar activitats d’interès públic que tinguin com a finalitats generals:

•Millorar la cohesió social del municipi i l’enriquiment social.

•Promoure l’associacionisme i el voluntariat que potenciï la riquesa d’actes d’interès general al municipi.

•Desenvolupar programes estables i continuats d’interès general pel municipi.

•Promoure projectes d’activitats que complementin la competència local.

•Promoure un desenvolupament del municipi més sostenible.

•Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector privat.

•Fomentar la solidaritat i afavorir el civisme i la convivència ciutadana.

•Potenciar el coneixement extern i la imatge del municipi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
REVISTA ESTRIS NÚMERO 234
Avui dia, les noves tecnologies estan presents en tots els àmbits de la vida dels i les...
Segueix-nos
Editat per: Fundació Pere Tarrés
En conveni amb: Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Amb la col·laboració de: APPEC