EL PUNT DE TROBADA DEL LLEURE EDUCATIU I L'ACCIÓ SOCIAL
23 de Octubre de 2020
PREMIS / CONVOCATÒRIES

ORGANISME CONVOCANT

Fundación Avedis Donabedian i Hospital Plató

Objecte

Premiar aquelles accions de prevenció i lluita contra l'exclusió social

ORGANISME CONVOCANT

Fundación Alimerka

Objecte

Reconéixer experiències a favor de la nutrició i la lluita contra la fam

ORGANISME CONVOCANT

Fundació Lluís Carulla

Objecte

Reconèixer projectes, experiències i trajectòries de caràcter educatiu dins l'àmbit de l'educació social i del lleure.

ORGANISME CONVOCANT

Fundación Mutua Madrileña

Objecte

Impulsar projectes de millora de la qualitat de vida dels col·lectius més vulnerables

ORGANISME CONVOCANT

Centre Promotor d'Aprenentatge Servei i Fundació Jaume Bofill

Objecte

Impulsar i desenvolupar nous projectes d'APS i ajudar a consolidar iniciatives que s'han dissenyat seguint aquesta metodologia educativa.

ORGANISME CONVOCANT

Ajuntament de Reus

Objecte

Fomentar les activitats d'interès juvenil a la ciutat de Reus

ORGANISME CONVOCANT

Ajuntament de Sabadell

Objecte

Recolzar les activitats de lleure infantili i juvenil dutes a terme per centres d'esplais i altres entitats i federacions de lleure a la ciutat de Sabadell durant el curs 2013-2014

ORGANISME CONVOCANT

Electrolux

Objecte

Reconèixer i recolzar econòmicament tres projectes solidaris d’ONGs, fundacions o associacions.

ORGANISME CONVOCANT

Direcció General de Joventut (Generalitat de Catalunya)

Objecte

Donar suport a les activitats d'entitats juvenils, o aquelles entitats sense finalitat de lucre que facin serveis a la joventut.

ORGANISME CONVOCANT

Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya)

Objecte

Promoure actuacions que fomentin l’ús de la llengua catalana a Catalunya, preferentment en els àmbits que afavoreixin actituds positives en relació amb la llengua catalana, entre altres.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
REVISTA ESTRIS NÚMERO 234
Avui dia, les noves tecnologies estan presents en tots els àmbits de la vida dels i les...
Segueix-nos
Editat per: Fundació Pere Tarrés
En conveni amb: Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Amb la col·laboració de: APPEC