La Fundació Bofill presenta 50 mesures per limitar l’impacte del Coronavirus en l'educació

La Fundació Bofill presenta 50 mesures per limitar l’impacte del Coronavirus en l'educació

Comença amb 30 mesures concretes i factibles per desplegar des d’ara mateix

17.04.20

Temps de lectura: 3 minuts

Aquest any, infants i joves poden estar sis mesos sense escola (sumant l’estiu al darrer trimestre d’aquest curs 2019-2020, que serà d’ensenyament telemàtic) i és probable que no tornin a trepitjar les aules fins al curs vinent. La Fundació Bofill ha alertat que "l’absència perllongada de classes accentua les desigualtats educatives entre alumnes i famílies, provoca pèrdua del ritme d’aprenentatges i desvinculació escolar" i que "això es viu en un context crític per moltes llars que pateixen dificultats econòmiques, laborals o de salut". 

"Caldrà acompanyar les problemàtiques crítiques derivades de l’angoixa, la inseguretat i la frustració", han apuntat, recalcant que "no podem permetre que la crisi de salut provoqui una crisi educativa". "Les bones oportunitats educatives són un component del benestar i no s’hi contraposen. Les propostes educatives han de contemplar les desigualtats i situacions individuals, per construir un vincle d’acompanyament i un estímul", expliquen, per destacar que "calen mesures compromeses" tant per "garantir el dret a l’educació durant la crisi per evitar les desigualtats" com per "enfortir el sistema educatiu i garantir la recuperació educativa dels propers anys".  

Per tot això, han presentat en una roda de premsa virtual una agenda de "30 mesures concretes i factibles per desplegar des d’ara mateix". Pel que fa a mesures orientades a finalitzar amb suficiència el curs 2019-2020, apunten que cal -per exemple- provisió de wifi gratuït en entorns urbans especialment desafavorits, mitjançant acords entre ens locals i operadores o la promoció automàtica de curs (suprimir la mesura de la repetició) tant a primària com a secundària (obligatòria i postobligatòria). 

D'altra banda, asseguren que garantir una oferta de programes d’estiu arreu del territori, que s’estengui durant els mesos de juny (final de mes) i juliol, i al llarg de les setmanes prèvies a l’inici del curs 2020-2021 o beques que cobreixin el 100% del cost de les activitats per a les famílies més desafavorides i ajuts per finançar el transport quan sigui necessari poden ser mesures per aprofitar el període d’estiu.  

També es refereixen a mesures que garanteixin el retorn a l’escola amb equitat, com garantir la gratuïtat de totes les activitats complementàries i materials de treball a l’educació obligatòria, en els centres públics i concertats.  En el cas dels centres de màxima complexitat i de l’alumnat desafavorit, aquesta gratuïtat hauria d’estendre’s -diuen- a la Programació d’activitats extraescolars i dels serveis de menjador i transport.  

A més, des de la Fundació Bofill proposen 20 mesures per enfortir l’equitat en el sistema educatiu català, "que s’haurien d’entomar amb fermesa ja des del curs 2020-2021 per tal de convertir el proper trienni en un període d’autèntic impuls i l’equitat en l’educació". "Són els canvis pendents o a mig fer que cal abordar perquè  són al darrera dels riscos i urgències actuals", apunten. Algunes de les propostes són desplegar una política per centres d’alta complexitat, que contempli un finançament per fórmula en l’assignació de recursos humans i materials als centres, d’acord amb criteris de necessitat que eviti l’estigmatització dels centres o la creació de Zones d’acció prioritària, com a unitat bàsica en la gestió de l’escolarització i els recursos humans (professorat i especialistes) i en l’articulació de programes i serveis educatius en territoris desafavorits. 

Així, sota el lema Obrim l’educació, la Fundació Bofill llança una crida oberta a ajuntaments, escoles, entitats socials, xarxes, equipaments, professionals i expertes acadèmiques, obre un mapa de reptes en els que experts i impulsors ofereixin assessorament i solucions compartint coneixement  i busca promotors que vulguin estendre les solucions, posant en marxa noves activitats i mesures o adaptar les ofertes existents de cada municipi (biblioteques, activitast extraescolars, casals d’estiu). 

ETIQUETES

Infància Joves Pedagogia

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: