El lleure serà possible aquest estiu si es fa d’una manera diferent de com s’ha fet fins ara

El lleure serà possible aquest estiu si es fa d’una manera diferent de com s’ha fet fins ara

La secretària d'Atenció a la Infància, l'Adolescència i la Joventut presenta els criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu l’estiu 2020”

11.05.20

Temps de lectura: 3 minuts

El Govern català ha presentat aquest matí -en roda de premsa telemàtica- el “document marc” en relació amb els "criteris generals per a l’organització de les activitats de lleure educatiu l’estiu 2020” per a infants i joves de 3 a 18 anys (s'haurà de treballar a banda el grup de fins a tres anys) aprovat aquest cap de setmana en el marc del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya.   

Segons la secretària d'Atenció a la Infància, l'Adolescència i la Joventut, Georgina Oliva, es tracta d’un document que ha “d'assentar les bases" a partir de les quals es desenvolupin aquestes activitats. “És possible fer-les, a més d’absolutament necessari”, ha destacat Oliva, que assegura que el lleure és "un factor imprescindible pel desenvolupament integral d’infants i adolescents”, així com per un "motor associatiu de milers de persones voluntàries que són un tresor a Catalunya i cal conservar”. “L’educació en el lleure avui és més necessària que mai: oferir una mica d’aire als infants i joves, poder tornar a poc a poc a gaudir d’espais a l’aire lliure, el contacte amb la natura, el retrobament amb les amistats i altres referents adults…”, ha manifestat. També ha apuntat que el document “obre la porta a ser flexibles en els moments de la realització d’activitats", podent- per exemple- realitzar torns diferents de matí i tarda als casals d’estiu i ampliar les setmanes en què es realitzen totes les activitats al llarg de juliol, agost i la part de setembre fins a l’inici del curs escolar.  

Oliva ha explicat que, des del Govern català, “calia lluitar” perquè el lleure fos possible aquest estiu i -segons ella- "ho és si es fa d’una manera diferent de com s’ha fet fins ara” perquè també viurem “un estiu diferent” i hem de "poder realitzar activitats de forma excepcional”. Pel que fa al document que ha de servir com a “full de ruta per a desenvolupar-les”, Oliva ha admès que encara "hem d’acabar d’aterrar-lo a les diferents activitats dins l’àmbit del lleure”, diferenciant entre casals d'estiu, colònies, rutes, campaments o camps de treball, que haurien de tenir el seu "propi protocol de desenvolupament”.  

D’altra banda, la secretària d'Atenció a la Infància, l'Adolescència i la Joventut també ha assegurat que el document s’ha de treballar amb els ens municipals per tal d’aterrar-lo a la realitat de cada municipi -ja que cadascun compta amb les seves característiques pròpies i "uns ritmes diferents pel que fa al desconfinament"- on es duguin a terme les activitats de lleure durant l’estiu. “La necessitat de poder treballar amb els municipis ve derivada de les velocitats de les fases de desconfinament segons les zones. Això també tindrà el seu impacte en les activitats de lleure: hi ha zones que podran començar abans que altres, ja que es contempla que aquestes activitats es podran començar a realitzar a partir de la fase 3. No hi haurà una data d’inici igual per a tothom i això també tindrà un impacte en la mobilitat entre territoris, tant el d’origen com el del de destí han d’estar, com a mínim, a la tercera fase de desconfinament”, ha dit. En aquest sentit, ha assegurat que aquesta conversa amb l’àmbit municipal es durà a terme "de la mateixa manera que hem construït el document marc amb el sector del lleure: dialogant i concertant-ho tot". 

 

Grups de 10 infants respectant els dos metres de distanciament

Oliva ha volgut també destacar que les activitats de lleure d’aquest estiu "incorporaran elements diferents” als habituals. Així, ampliant “l’itinerari pedagògic que ja té el lleure”, ha assegurat que caldrà “enriquir-lo amb continguts per comprendre i canalitzar vivències sorgides arran de la situació en la qual ens trobem”, apuntant a un "acompanyament emocional, expressió d’emocions, treball del dol, etc”.; a més de parar especial atenció a “totes aquelles noves rutines per poder incorporar en el dia a dia mecanismes de protecció” en relació amb la higiene o el distanciament social. “Els jocs seran diferents, però jocs al capdavall”, ha dit Oliva.  

Així, ha constatat que el document presentat ha de poder aplicar "de forma comuna a totes les activitats les consideracions que cal tenir en compte per poder fer-les de forma segura i responsable” per tal de "protegir la salut d’infants i professionals", així com de les famílies i la resta de la ciutadania. En aquest sentit, ha apuntat que s’haurà de garantir la distància de dos metres entre persones -“és complex però no impossible”- en grups de convivència de com a màxim 10 infants o joves amb un professional referent de cada grup. Segons ha explicat Oliva, sempre hi haurà els mateixos infants i professionals a cada grup i s’haurà d’evitar la interacció amb altres grups que puguin estar en les mateixes instal·lacions, “no només per crear un sentit de comunitat i pertinença, sinó sobretot per poder aïllar ràpidament un grup si es detecta algun possible cas de COVID-19” sense interrompre l’activitat dels altres. A més, cada participant haurà de disposar de quatre metres quadrats d'espai. 

Pel que fa a aquests espais, Oliva ha explicat que “les activitats de lleure es podran realitzar en la majoria d’espais que s’han realitzat fins ara: equipaments escolars, centres cívics, piscines, platges, espais naturals, etc”. De fet, ha assegurat que des del Govern s’està dissenyant un pla per tal que "puguin haver-hi acampades i un necessari contacte amb la natura”, explorant la possibilitat de tendes de campanya més grans o fins i tot individuals o la necessitat de fer bivac. Pel que fa a les rutes, ha apuntat que "s’hauran d’anar adaptant per poder fer pernocta segons les característiques de les instal·lacions” i als camps de treball "haurem de tenir molta cura per desinfectar instruments compartits”.  

 

Mesures d’higiene i desinfecció

En relació amb altres mesures que caldria prendre, Oliva ha insistit en la necessitat d’incorporar en les rutines del lleure mesures de protecció pel que fa a la "higiene i desinfecció” diària de les instal·lacions, elements de joc, etc. que es traslladaran als responsables organitzadors de les activitats en forma de protocol específic. També hi haurà un protocol específic pel que fa a la manipulació d’aliments i mesures de seguretat en l’àmbit de la salut i es demanaran, “de forma concertada amb els ens municipals", espais alternatius per si hi ha aïllaments per infeccions o altres escenaris més habituals com les pluges estiuenques. Per últim, hi haurà també un protocol específic de comunicació amb l’atenció primària d’allà on es realitzi l’activitat de lleure. “És important que tothom tingui aquesta informació i conegui els protocols. Des de Salut, però també des del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, posarem a disposició de monitors i monitores una formació específica per tenir en compte aquests elements” i "posarem a la seva disposició també altres eines com dibuixos perquè els infants i adolescents facin un correcte rentat de mans”, ha explicat.  

Entres les pautes de control, doncs, s'estableix el rentat de mans "sistemàtic", l'ús de mascaretes quan no es puguin garantir els dos metres de distància entre persones i la comprovació diària de l'estat de salut de tots els participants. A l'arribada a qualsevol tipus d'activitat es controlarà la temperatura dels infants i quedarà registrat o documentat. A més, es recomana la comprovació diària de símptomes entre els monitors i monitores. Es crearà també la figura del 'Responsable en seguretat i higiene' a cada activitat, que haurà de vetllar pel compliment de les mesures i protocols establerts.  

La idea, doncs, és -segons Oliva-  "poder disposar de més espais i ser rigorosos i imaginatius per -per exemple- poder crear circuits diferenciats d’entrada i sortida que evitin aglomeracions”. “Poder-ho treballar de forma compartida amb el sector del lleure i els ens locals implica veure en quina mesura els municipis i altres administracions -a banda del departament d’Educació, que ja ha posat a disposició diversos equipaments- poden fer que els organitzadors de lleure no hagin de suportar cap cost econòmic extraordinari”, ha apuntat, per assegurar que “estem treballant en una taula de governança compartida per poder cedir el màxim d’espais possibles”. En aquest sentit, Oliva també ha assegurat que les ràtios pel que fa al nombre de monitors i monitores que han de supervisar els infants i joves “es manté igual que en la normativa vigent actualment”

 

Nous criteris per repartir beques

Pel que fa a les activitats d’aquest estiu, Oliva ha apuntat que -en totes les modalitats de lleure- es faran "les que sempre hem fet però de forma diferent”. “Hem de ser imaginatives, flexibles, escoltar què proposen infants i adolescents”, ha demanat, apuntant que es podran fer “jocs de pilota i d’aigua; dansa,  teatre, música i arts plàstiques, etc.”. “La voluntat del Govern és que hi hagi lleure i que, entenent que la situació és excepcional, aquest també sigui excepcional”, ha sentenciat Oliva, que assegura que "s’hauran de prendre mesures, però aquestes no han d’impossibilitar la realització del lleure, que és més necessari que mai". “Hem intentat crear aquest full de ruta el qual, malgrat que encara li manca concreció, estableix un marc per desenvolupar el lleure de forma segura i viable, pensant en els infants i adolescents i en el fet que el lleure és una molt bona manera de reprendre el nostre contacte amb la natura, les xarxes socials o atendre aquella infància amb situació de vulnerabilitat”, ha dit la secretària d'Atenció a la Infància, l'Adolescència i la Joventut.  

En relació amb això, Oliva ha assegurat que "hi haurà criteris de priorització en l’accés a l’educació en el lleure” perquè tots els infants "la mereixen" i ha parlat de les beques que fins ara es donaven a aquestes famílies: “se seguiran els mateixos criteris en relació amb la seva situació de vulnerabilitat, però també estem fent una revisió per introduir aquells criteris que siguin conseqüència de l’impacte de la COVID-19 en aquestes famílies". Així, ha apuntat que -per exemple- es podrien tenir en compte situacions de pobresa a causa d’ERTOS derivats de l’emergència sanitària o la pèrdua de referents en l’àmbit familiar, així com tenir en especial consideració les famílies monoparentals per les quals el lleure pot ser un element clau per la conciliació. “El Govern està treballant amb els ens municipals per fer que els infants d’aquest país puguin gaudir d’un bon estiu”, ha conclòs Oliva, després de traslladar que “en aquests moments, s’està treballant en una repriorització pressupostària en el conjunt del Govern” i "caldrà veure” si això “s’acaba concretant” en una ampliació de les partides pressupostàries previstes per donar beques.  

En definitiva, segons ha apuntat Oliva, el document marc vol "donar línies mestres i entrar a concretar aspectes en relació amb la neteja, el distanciament entre persones, la capacitat de les instal·lacions, els protocols a seguir, etc.” i marcar a les entitats organitzadores de lleure el "marc en el qual poder treballar". “S’haurà d’acabar d’aterrar en les diferents tipologies de l’àmbit”, ha conclòs, per anunciar que aquesta setmana es crearà una taula de governança amb diversos departaments de la Generalitat, l’àmbit municipal i el sector del lleure, per aterrar les característiques particulars pel que fa a cada activitat o l’acompanyament que posen a disposició del sector. "El que era molt important era donar aquesta pauta genèrica a partir de la qual començar a planificar i treballar”, ha sentenciat. 

ETIQUETES

Covid-19 Estiu Colònies Casals

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: