EL PUNT DE TROBADA DEL LLEURE EDUCATIU I L'ACCIÓ SOCIAL
05 de Juliol de 2020
Convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per a l'arranjament i adequació de locals.

Àmbit o temàtica

Educació en el Lleure

Organisme convocant

Ajuntament de Barcelona

Objecte

 Modalitat 1.: Activitats d’educació en el temps lliure d’infants, adolescents i joves, d’edats compreses entre els cinc i els divuit anys.

Terminis

30/09/2014

Observacions

Les obres s'han de dur a terme en locals situats a la ciutat de Barcelona, en els quals s'hi duen a terme activitats d'educació en el lleure per a infants, adolescents i joves, dels 5 als 18 anys.

L'Ajuntament de Barcelona pot arribar a finançar el 100% del cost de l'obra fins a un màxim de 12.000 euros, sempre que estigui degudament justificat.

Altres

Les federacions i associacions d’educació en el lleure, creat per ordre BSF/12/2014, de 23 de gener, del Cens d'entitats juvenils, que figurin inscrites en el cens d’Entitats juvenils de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya com a "agrupament escolta", "esplai" o "casal de joves", de conformitat amb allò que preveu l’article 7.2 de l’esmentada ordre.

Més informació

Enllaç a les bases reguladores: http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/Bases i convocatòria.pdf

Enllaç als formularis de sol·licitud: http://governobert.bcn.cat/ca/transparencia/subvencions

REVISTA ESTRIS NÚMERO 232
Parlem de com encarar l’emergència climàtica des del món del lleure....
Segueix-nos
Editat per: Fundació Pere Tarrés
En conveni amb: Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Amb la col·laboració de: APPEC