EL PUNT DE TROBADA DEL LLEURE EDUCATIU I L'ACCIÓ SOCIAL
05 de Juliol de 2020
Homologació d'Activitats per a la Campanya d'Activitats de Vacances de l'Ajuntament de Barcelona per al 2015

Àmbit o temàtica

Lleure

Organisme convocant

Ajuntament de Barcelona

Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és difondre entre la ciutadania l'àmplia i variada oferta d'activitats existent a la ciutat que reuneixin un conjunt de característiques d'organització, gestió, accessibilitat i continguts favorable als interessos de les famílies de Barcelona.

Les entitats poden presentar sol·licituds per tal d'homologar les seves activitats d'estiu per tal que siguin publicades al catàleg, els infants puguin ser becats i es disposin de monitors de suport per a infants amb necessitats educatives especials.

Terminis

02/02/2015

Observacions

Segons les bases les activitats presentades han de ser:

- d'educació en el lleure, engrescadores i divertides, a través de la promoció esportiva, l'activitat lúdica i sociocultural i l'aprenentatge des de la recerca i la convivència en nous entorns;
- basades en valors socials, pluralisme i respecte per a qualsevol creença o orientació, el civisme, la solidaritat, el respecte i la protecció del medi ambient, la convivència, l'altruisme, les actituds i els hàbits saludables i el consum responsable;
- accessibles, inclusives i obertes a totes les famílies empadronades a Barcelona;
- arrelades al territori i adaptades a la realitat social i comunitària dels infants;
- basades en paràmetres que s'adeqüen al mercat del sector del lleure i de la promoció esportiva, amb una correcta relació qualitat-preu, segons el preu màxim establert anualment per l'Ajuntament de Barcelona;
- explicitades a través d'una programació planificada, organitzada, ben definida i segura;
- amb continguts variats i equilibrats, integradors i adients a la franja d'edat dels infants i adolescents als quals s'adrecen;
- amb una dotació de recursos materials i infraestructurals adient i suficient per al desenvolupament dels seus continguts;
- amb una durada variable, d'acord amb la modalitat de l'activitat.

 

Altres

Els destinataris de l'oferta que recull la Campanya d'Activitats de Vacances d'Estiu son els nens i les nenes entre 1 i 17 anys que viuen i conviuen a la ciutat de Barcelona i hi estan empadronats amb llurs famílies.

Més informació

En

llaç a les bases reguladores: https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2015&01/022014035041.pdf&1

REVISTA ESTRIS NÚMERO 232
Parlem de com encarar l’emergència climàtica des del món del lleure....
Segueix-nos
Editat per: Fundació Pere Tarrés
En conveni amb: Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Amb la col·laboració de: APPEC