EL PUNT DE TROBADA DEL LLEURE EDUCATIU I L'ACCIÓ SOCIAL
10 de Juliol de 2020
Subvenció de l'Ajuntament d'Igualada per a entitats sense afany de lucre per al 2014.

Àmbit o temàtica

Infància i Joventut

Organisme convocant

Ajuntament d'Igualada

Objecte

Donar suport econòmic al funcionament d’entitats sense ànim de lucre de la ciutat, i a activitats i projectes d’utilitat pública o d’interès social que es realitzin a l’àmbit d’Igualada o en relació amb aquesta durant l’any 2014.

Terminis

25/04/2014

Observacions

a) Les entitats d’educació en el lleure adreçada als infants i joves de la ciutat d’Igualada que duguin activitat periòdica i perllongada al llarg de l’any:

- Per l’activitat ordinària i funcionament (amb una quantia màxima de 2.400 €)

- Projectes puntuals adreçats específicament a persones joves o infants (amb una quantia màxima de 1500 € per projecte)

b) Les resta d’entitats sense finalitat de lucre per projectes puntuals fets per joves i/o adreçats específicament a persones joves o infants (amb una quantia màxima de 1500 € per projecte)

A més de les seves activitats ordinàries o projecte amb aquest objecte, les entitats hauran de justificar que han realitzat, durant l’any 2013, una activitat oberta als infants i/o joves la ciutat d’Igualada, comunicada oportunament al Departament, i per a la qual, si escau, es pot obtenir material del Departament. En cas que no es justifiqui la realització d’aquesta activitat, se’ls abonarà únicament el 80 per cent de la subvenció atorgada.

Les quanties totals a percebre per les entitats no seran superiors en cap cas als 3.000 euros.

 

Altres

Com a regla general, la subvenció no superarà el 50 per cent de l’import de l’activitat o projecte a subvencionar. Això no obstant, per causes justificades l’import podrà ser superior a la meitat de l’import, sobretot quan s’estigui desenvolupant una activitat que complementi una competència municipal i sigui deficitària en el municipi.

REVISTA ESTRIS NÚMERO 233
Coneixem una de les activitats estrella de l’educació en el lleure, els campaments...
Segueix-nos
Editat per: Fundació Pere Tarrés
En conveni amb: Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Amb la col·laboració de: APPEC