EL PUNT DE TROBADA DEL LLEURE EDUCATIU I L'ACCIÓ SOCIAL
25 de Novembre de 2020
Subvencions de l'Ajuntament de Castelldefels per a projectes d'entitats socials.

Àmbit o temàtica

Joventut

Organisme convocant

Ajuntament de Castelldefels

Objecte

L'objecte de les Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de les subvencions que atorga l'Ajuntament de Castelldefels, a través de la Regidoria de Serveis Socials, Dependència, Salut i Consum i Gent Gran, destinades a fomentar i promoure el desenvolupament de projectes que tinguin per objectiu els següents àmbits d'actuació:

a) Suport a les necessitats bàsiques, manutenció, accés a l'habitatge i acompanyament social a persones/famílies en situació de risc social.

b) Inclusió social i laboral de col·lectius vulnerables.

c) Intervenció socioeducativa per a adolescents i infants en risc d'exclusió.

d) Atenció integral a les families (socioeducativa i terapèutica).

e) Atenció a persones amb dependència i/o discapacitat.

f) Foment de la participació social i millora de la qualitat de vida de les persones grans.

Els projectes de subvenció s'hauran de desenvolupar durant l'any 2014.

 

Terminis

25/04/2014

Observacions

Excepcionalment, a instància motivada dels beneficiaris abans de l'exhauriment del termini, se'ls podrà concedir una pròrroga del termini sobre aquest per a la finalització de l'execució del projecte de la subvenció, previa sol・licitud del beneficiari.

Altres

Poden ser beneficiaris de les subvencions objecte de les bases, les entitats, associacions o fundacions, legalment constituides i inscrites en el corresponent registre oficial. Si es tracta d'associacions de caracter local, hauran d'estar inscrites, a més, en el Registre d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Castelldefels.

REVISTA ESTRIS NÚMERO 235
En aquest número, diferents experts i expertes donaran resposta a com explicar l'act...
Segueix-nos
Editat per: Fundació Pere Tarrés
En conveni amb: Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Amb la col·laboració de: APPEC