EL PUNT DE TROBADA DEL LLEURE EDUCATIU I L'ACCIÓ SOCIAL
05 de Juliol de 2020
Subvencions de l'Àrea d'atenció a les persones de la Diputació de Barcelona en favor d'entitats sense ànim de lucre per al 2015

Àmbit o temàtica

Acció social

Organisme convocant

Diputació de Barcelona

Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és promoure les actuacions d’inclusió i promoció social, les polítiques i accions per fomentar la cohesió social i la promoció de la igualtat de drets i deures entre totes les persones, l'equitat en l'accés a l'educació, la lluita contra el fracàs escolar, la promoció de l’orientació en les etapes de transició cap als ensenyaments postobligatoris, aixi com el foment de les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos d'aprenentatge.

Terminis

27/01/2015

Observacions

La present convocatòria està subdividida en tres àmbits diferenciats, els objectius dels quals seran els següents:

Àmbit del Benestar social

A] Activitats de prevenció i detecció de situacions de risc social o d’exclusió.B] Activitats adreçades a l’atenció de necessitats socials de persones i famílies.C] Activitats comunitàries i de foment de xarxes per a la inclusió social.D] Activitats de prevenció i sensibilització per a les persones amb VIH/ Sida i les seves famílies així com per a la població en general.E] Activitats socioeducatives adreçades a infants i a adolescents en risc d’exclusió.F] Activitats adreçades a la prevenció del consum de drogues en adolescents i joves en risc d’exclusió social així com de suport a les famílies.G] Activitats que tinguin com a objectiu fomentar la igualtat d’oportunitats, la participació, la lluita contra l’estigma i la integració social de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.H] Activitats de foment de l’autonomia personal, l’envelliment actiu, l’atenció i el suport a les famílies cuidadores de persones dependents.

Àmbit d’Igualtat i Ciutadania

A] Promoure la igualtat d’oportunitats i l’accés de tota la ciutadania als recursos i serveis públics.B] Impulsar accions per al reconeixement de la diversitat i el foment de la convivència.C] Fomentar accions per a la participació ciutadana i l’acció comunitària.D] Fomentar accions i activitats de promoció de les polítiques de gènere que facilitin l’impuls d’accions d’apoderament i lideratge de les dones.E] Articular una resposta integral vers la violència masclista i domestica per tal d’avançar en la seva eradicació.F] Afavorir projectes innovadors per a la inclusió de la perspectiva de gènere i la transversalitat en diferents àmbits per avançar en els nous reptes de les polítiques publiques: urbanisme, educació, salut, seguretat, entre altres.G] Afavorir l’autonomia de la gent jove a traves de l’acompanyament, la capacitació, l’orientació i l'ocupabilitat.H] La promoció de l’associacionisme juvenil, el lleure educatiu i el treball en xarxa.

Àmbit d’Educació

A] Promoure l’orientació a joves i les seves famílies durant les etapes de transició cap a l'ensenyament post obligatori i/o el mercat de treball.B] Promoure accions que afavoreixin el retorn al sistema educatiu i la millora de l’ocupabilitat de la població jove i adulta.C] Impulsar accions que tinguin com a finalitat combatre el fracàs escolar i millorar l’escolarització d’infants i adolescents.D] Promoure l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’àmbit educatiu, específicament de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC), per tal de millorar els processos d'ensenyament.

Altres

No es subvencionaran actuacions o actes puntuals com exposicions, congressos, jornades, festes, publicacions, premis, estudis o investigacions.

Més informació

En

llaç a les bases reguladores i als formularis de sol·licitud: http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2015

REVISTA ESTRIS NÚMERO 232
Parlem de com encarar l’emergència climàtica des del món del lleure....
Segueix-nos
Editat per: Fundació Pere Tarrés
En conveni amb: Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Amb la col·laboració de: APPEC