EL PUNT DE TROBADA DEL LLEURE EDUCATIU I L'ACCIÓ SOCIAL
10 de Juliol de 2020
Subvencions per a entitats en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament per a l'any 2015

Àmbit o temàtica

Cooperació i Educació per al Desenvolupament

Organisme convocant

Diputació de Barcelona

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és la subvenció de projectes de cooperació al desenvolupament amb l'objectiu de fer efectiva la solidaritat en l'entorn proper, impulsant una voluntat de transformació de les societats i fent una defensa aferrissada dels drets humans i la igualtat de gènere al món.

Terminis

Línia Assistència Tècnica en la Cooperació al Desenvolupament: 14/01/2015

Línia Cooperació al Desenvolupament: 14/01/2015

Línia Educació per al Desenvolupament: 04/01/2015

Observacions

Les subvencions concedides s'hauran de destinar a finançar activitats desenvolupades durant el període comprès entre l'1 de gener de 2015 i el 30 de juny de 2016, excepte en el cas de les subvencions per a les accions de sensibilització i educació pel desenvolupament (codi de la convocatòria: 20152015512000654B) en les que el període d'execució s'estableix entre l'1 de gener de 2015 i el 30 de setembre de 2015.

Altres

Els formularis de sol·licitud i la resta de documentació s'han de presentar de forma física al Registre General de la Diputació de Barcelona,i a més, tota la documentació s'haurà de presentar en un llapis de memòria USB o un CD/DVD.

Més informació

Enllaç a les bases reguladores i als formularis de sol·licitud: http://www.diba.cat/web/ri/convocatoria-entitats-2015

REVISTA ESTRIS NÚMERO 233
Coneixem una de les activitats estrella de l’educació en el lleure, els campaments...
Segueix-nos
Editat per: Fundació Pere Tarrés
En conveni amb: Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Amb la col·laboració de: APPEC