EL PUNT DE TROBADA DEL LLEURE EDUCATIU I L'ACCIÓ SOCIAL
10 de Juliol de 2020
Subvencions per a projectes de caràcter juvenil o de caràcter educatiu en el temps lliure infantil i adolescent

Àmbit o temàtica

Lleure

Organisme convocant

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Objecte

Hi ha dues possibles línies dins la convocatòria, els objectius en cada una de les categories seran els següents:

PROJECTES JUVENILS

Participació dels joves en la presa de decisions de l’associació.Promoure el treball en xarxa amb altres entitats, així com amb l’ajuntament, mitjançant la participació a activitats i/o projectes de ciutat.Consolidar el funcionament ordinari de l’entitat per tal de millorar el desenvolupament de les activitats previstes a mitjà i llarg termini.Fomentar la incorporació de la gent jove a la vida associativa en les seves múltiples formes.Foment de la interculturalitat entre la gent jove i promoure la incorporació activa foment de les activitats juvenils adreçades als joves.Participació de les associacions en el creixement i desenvolupament ciutadà dels joves.

PROJECTES EDUCATIUS EN EL TEMPS LLIURE I NFANTIL I ADOLESCENT:

Promoure les activitats educatives en el lleure d’una forma estable (esplais de dissabte, esplais de dia, altres activitats).Promoure el treball en xarxa amb altres entitats, així com amb l’ajuntament, mitjançant la participació a activitats i/o projectes de ciutat.Consolidar el funcionament ordinari de l’entitat per tal de millorar el desenvolupament de les activitats previstes a mitjà i llarg termini.Treball dels valors a les activitats (civisme, solidaritat, pau, respecte,...)Promoció i atenció a la infància i l’adolescència en el lleure.Foment de la interculturalitat entre els infants i adolescents.Organització d’activitats extraescolars conjuntes entre els diferents agents d’educació no formal del territori.

Terminis

23/01/2015

Observacions

La subvenció cobrirà els costos/despeses directes i podrà cobrir costos/despeses indirectes. L’import dels costos indirectes no podran excedir del 8% de l’import de la subvenció atorgada per l’Ajuntament.

Costos directes: Per ser considerats per aquest concepte les despeses hauran de :

a) Ser necessàries per a l’execució del projecte i estar previstes en el Pressupost presentat per a indicada execució.

b) Estar vinculades clarament al projecte.

c) Estar previstes per al període d’execució del projecte.

Costos indirectes: Es consideren les despeses pròpies del funcionament regular de l’entitat i s’hauran d’imputar al període d’execució del projecte sempre que aquest requereixi aquests tipus de despesa pel seu desenvolupament.(Subministrament, llum, aigua, gas telèfon, segells de correus, fotocopies i manteniment de fotocopiadores, treballs i productes de neteja, etc.).

Altres

Les Entitats Juvenils, no podran optar als projectes educatius en el temps lliure infantil i adolescent.

Les Entitats Educatives en el temps lliure infantil i adolescent (esplais i agrupaments), podran optar per cadascun o ambdós tipus de projectes, presentant sol·licituds per cadascun dels projectes independentment.

Més informació

Enllaç a les bases reguladores:http://www.cornella.cat/ca/Subvencions.asp

REVISTA ESTRIS NÚMERO 233
Coneixem una de les activitats estrella de l’educació en el lleure, els campaments...
Segueix-nos
Editat per: Fundació Pere Tarrés
En conveni amb: Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Amb la col·laboració de: APPEC