EL PUNT DE TROBADA DEL LLEURE EDUCATIU I L'ACCIÓ SOCIAL
24 de Octubre de 2020
Enquestes
Creus que és important explicar l’actualitat i el món que ens envolta a infants i joves?
1. Sí, però és una cosa que els pertoca fer a les famílies, que hi posaran el filtre que considerin.
11%
2. Sí, i des de l’educació en el lleure cal acompanyar-los emocionalment per la formació del seu esperit crític.
89%
3. No, els problemes dels adults no han de repercutir en els infants i joves.
0%
Quina és la teva posició respecte l'ús de les TIC en els i les adolescents?
1. Són eines d'aïllament social, de vulneració del dret a la intimitat i de manipulació ideològica.
36%
2. Permeten a l'adolescent reforçar i ampliar el seu camp d'interacció social, així com els seus coneixements i interessos.
43%
3. L'educació en el lleure no ha de fer res respecte aquest tema.
21%
Què és el que més valores d'anar de campaments?
1. La mimetització amb la natura.
32%
2. L'autonomia i la inciativa que adquireixen els infants o joves.
23%
3. Poder renunciar a tot allò que no és essencial.
41%
4. Les activitats que es poden realitzar.
4%
Creus que el teu Centre d’Esplai fa prou per encarar l’emergència climàtica?
1. Sí, expliquem als infants i joves què poden fer per encarar-la.
0%
2. Sí, expliquem als infants i joves què poden fer per encarar-la i fem accions per combatre-la.
60%
3. No, de moment només portem a terme les 3 “R”.
40%
Creus que el teu Centre d’Esplai està preparat per incorporar monitors/es amb Necessitats Educatives Especials a l’equip educatiu?
1. Sí, només cal voluntat.
0%
2. Sí, després de plantejar-nos quins recursos materials, personals, com a equip, etc. podem oferir-li a aquesta persona i treballar per tenir-los.
67%
3. No, només certs Centres d’Esplai amb característiques especials ho estan.
33%
Quina d’aquestes accions noviolentes et resulta més fàcil portar a terme en el teu dia a dia?
1. Incloure l’adversari en la solució i comprendre que és humà.
10%
2. Emprendre accions creatives amb efecte sorpresa que demostrin dignitat humana.
20%
3. Fer autocrítica i trencar amb els fonamentalismes.
70%
Quin tipus de pressions socials et pesen més?
1. Pressió de les xarxes socials.
15%
2. Pressió per consumir experiències.
51%
3. Pressió curricular o d'acumulació d'èxits laborals.
34%
Com apliquem la innovació pedagògica en l’educació en el lleure?
1. Amb la implementació de les TIC.
7%
2. Aplicar noves metodologies que busquin la millora de l’aprenentatge, que combatin les desigualtats educatives i que vetllin per la participació equitativa entre participants.
73%
3. Elaborar activitats més originals i que treballin intel·ligències múltiples.
20%
Quina de les opcions és més rellevant per afavorir qualitat i rigor en un equip educatiu?
1. L’equip ha de ser capaç de fer autocrítica i exposar els conflictes interns de forma grupal.
50%
2. L’equip ha de vetllar per mantenir monitors/es o caps més de 4 anys, per tal de tenir persones amb experiència.
33%
3. L’equip ha d’estar disposat a fer dinàmiques i formacions de grup per millorar la relació entre els seus membres.
9%
4. L’equip ha d’acompanyar les persones novelles durant els seus 2 primers anys, com si es tractés d’una formació pràctica.
8%
Què implica ser voluntari o voluntària?
1. Donar resposta a necessitats, problemes i interessos socials per millorar la vida col·lectiva.
47%
2. És una actitud i un privilegi. Moltes persones queden allunyades de l’acció voluntària.
33%
3. No es pot tractar com una pràctica personal, sinó que s’ha d’entendre com una actuació organitzada i sinèrgica.
20%
1 2 3 4 5
REVISTA ESTRIS NÚMERO 234
Avui dia, les noves tecnologies estan presents en tots els àmbits de la vida dels i les...
Segueix-nos
Editat per: Fundació Pere Tarrés
En conveni amb: Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Amb la col·laboració de: APPEC