EL PUNT DE TROBADA DEL LLEURE EDUCATIU I L'ACCIÓ SOCIAL
23 de Octubre de 2020
Enquestes
Com acollim a l’esplai o al cau persones migrades?
1. Acollir algú que participi com a infant és més fàcil que no com a monitor/a o cap.
30%
2. A l’esplai/cau no hem tingut l’oportunitat d’acollir ningú amb aquesta realitat.
50%
3. És important conèixer la cultura, la vivència i la situació actual de la persona acollida.
20%
Quines actituds ha de tenir l’educador/a en el quotidià?
1. Ha de dirigir i dinamitzar els espais del quotidià.
4%
2. Ha d’observar l’infant per a tenir informació del seu desenvolupament integral.
54%
3. Ha de tenir una actitud de coherència i donar exemple.
42%
L’educació en el lleure treballa l’adquisició d’hàbits saludables?
1. Sí, ja que tracta aspectes com l’alimentació, l’activitat física, la salut emocional, entre d’altres.
38%
2. Sí, però cal fer incidència expressa en la prejudicialitat del consum d’alcohol o de tabac, sobretot en els joves.
54%
3. Sí, tot i que és important que ho treballin també altres agents educatius.
8%
L’educació en el lleure transforma la persona però, també la societat?
1. No. L’educació en el lleure no té la capacitat ni les eines per transformar l’entorn.
10%
2. Sí. Cal tenir en compte com evoluciona la societat i donar suport als infants i joves per a la comprensió d’aquests canvis.
20%
3. Sí. S’ha de treballar en els centres però també involucrar-se en iniciatives que transformin l’entorn.
70%
El lleure contribueix en l’educació en el gènere?
1. Sí. És un espai on, a través de les activitats, es pot treballar per trencar els estereotips i educar en la igualtat.
75%
2. Sí. Però la contribució és petita si la societat no hi treballa.
17%
3. No. Aquesta tasca és de les famílies i l’escola perquè és on els infants i joves hi passen més hores.
8%
El lleure està consolidat a Catalunya?
1. Sí. Hi ha tradició molt arrelada en participar en esplais i caus.
42%
2. Sí. Tothom ha anat alguna vegada a la seva vida a unes colònies d’estiu.
39%
3. No. L’oferta d’oci és tan variada que l’educació en el lleure té una forta competència per mantenir la tradició.
19%
Creus que l'educació en el lleure treballa la intel·ligència emocional?
1. Sí, però cal treballar-la de forma més explícita fent activitats que tractin expressament la qüestió.
27%
2. Sí. A partir de l'experiència de grup, del referent dels monitors/es i del quotidià.
27%
3. Sí, però és necessari que l'equip educatiu profunditzi en la pròpia gestió emocional i faci un treball interior previ.
46%
Els esplais i els caus cristians han d'estar vinculats a les parròquies?
1. No. Haurien de mantenir-se al marge perquè són projectes separats.
58%
2. Sí. Podem compartir els espais però no el projecte educatiu.
12%
3. Sí. A banda de compartir espais també podem treballar el transcendent conjuntament a través de la definició del PEC i a través de les activitats.
30%
Les famílies han d’involucrar-se i participar als esplais o caus?
1. No. Cada família té els seus propis valors i aquests poden no anar en la línia educativa marcada als centres generant conflictes.
5%
2. Sí. El pes de la gestió ha de recaure en els monitors/es i les famílies han d’ajudar en la mesura del possible, ens les diferents activitats proposades pels centres.
20%
3. Sí. La participació de les famílies és clau per al bon funcionament dels centres. Podem treballar conjuntament les preocupacions associades a l’edat, valors... a través del lleure.
75%
Hem de treballar per esdevenir centres de lleure inclusius?
1. - Sí, pel que fa a la inclusió d’infants i joves, però no estem preparats per assegurar la inclusió de monitors/caps amb determinades necessitats.
45%
2. - Sí, un esplai o cau hauria de ser exemple d’inclusió tant d’infants com monitors, tinguin la peculiaritat que tinguin.
33%
3. - No, a qui li toca treballar la inclusió és a l’educació formal.
22%
1 2 3 4 5
REVISTA ESTRIS NÚMERO 234
Avui dia, les noves tecnologies estan presents en tots els àmbits de la vida dels i les...
Segueix-nos
Editat per: Fundació Pere Tarrés
En conveni amb: Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Amb la col·laboració de: APPEC