EL PUNT DE TROBADA DEL LLEURE EDUCATIU I L'ACCIÓ SOCIAL
27 de Maig de 2020
Enquestes
L’educació en el lleure treballa l’adquisició d’hàbits saludables?
1. Sí, ja que tracta aspectes com l’alimentació, l’activitat física, la salut emocional, entre d’altres.
38%
2. Sí, però cal fer incidència expressa en la prejudicialitat del consum d’alcohol o de tabac, sobretot en els joves.
54%
3. Sí, tot i que és important que ho treballin també altres agents educatius.
8%
L’educació en el lleure transforma la persona però, també la societat?
1. No. L’educació en el lleure no té la capacitat ni les eines per transformar l’entorn.
10%
2. Sí. Cal tenir en compte com evoluciona la societat i donar suport als infants i joves per a la comprensió d’aquests canvis.
20%
3. Sí. S’ha de treballar en els centres però també involucrar-se en iniciatives que transformin l’entorn.
70%
El lleure contribueix en l’educació en el gènere?
1. Sí. És un espai on, a través de les activitats, es pot treballar per trencar els estereotips i educar en la igualtat.
75%
2. Sí. Però la contribució és petita si la societat no hi treballa.
17%
3. No. Aquesta tasca és de les famílies i l’escola perquè és on els infants i joves hi passen més hores.
8%
El lleure està consolidat a Catalunya?
1. Sí. Hi ha tradició molt arrelada en participar en esplais i caus.
42%
2. Sí. Tothom ha anat alguna vegada a la seva vida a unes colònies d’estiu.
39%
3. No. L’oferta d’oci és tan variada que l’educació en el lleure té una forta competència per mantenir la tradició.
19%
Creus que l'educació en el lleure treballa la intel·ligència emocional?
1. Sí, però cal treballar-la de forma més explícita fent activitats que tractin expressament la qüestió.
27%
2. Sí. A partir de l'experiència de grup, del referent dels monitors/es i del quotidià.
27%
3. Sí, però és necessari que l'equip educatiu profunditzi en la pròpia gestió emocional i faci un treball interior previ.
46%
Els esplais i els caus cristians han d'estar vinculats a les parròquies?
1. No. Haurien de mantenir-se al marge perquè són projectes separats.
58%
2. Sí. Podem compartir els espais però no el projecte educatiu.
12%
3. Sí. A banda de compartir espais també podem treballar el transcendent conjuntament a través de la definició del PEC i a través de les activitats.
30%
Les famílies han d’involucrar-se i participar als esplais o caus?
1. No. Cada família té els seus propis valors i aquests poden no anar en la línia educativa marcada als centres generant conflictes.
5%
2. Sí. El pes de la gestió ha de recaure en els monitors/es i les famílies han d’ajudar en la mesura del possible, ens les diferents activitats proposades pels centres.
20%
3. Sí. La participació de les famílies és clau per al bon funcionament dels centres. Podem treballar conjuntament les preocupacions associades a l’edat, valors... a través del lleure.
75%
Hem de treballar per esdevenir centres de lleure inclusius?
1. - Sí, pel que fa a la inclusió d’infants i joves, però no estem preparats per assegurar la inclusió de monitors/caps amb determinades necessitats.
45%
2. - Sí, un esplai o cau hauria de ser exemple d’inclusió tant d’infants com monitors, tinguin la peculiaritat que tinguin.
33%
3. - No, a qui li toca treballar la inclusió és a l’educació formal.
22%
El lleure pot contribuir a l’educació mediàtica?
1. No, entendre els mitjans de comunicació i les xarxes és un àmbit que no ens pertoca
5%
2. Pot ajudar a desenvolupar l’esperit crític sobre la informació que ens arriba
70%
3. A través del joc podem aprendre a fer un bon ús dels canals amb què ens informem
25%
Som responsables en la manera com consumim?
1. No, en general consumim sense fer cap reflexió prèvia.
19%
2. Coneixem com fer-ho però és difícil aplicar-ho a la vida diària.
59%
3. Sí, ho tenim en compte en certs àmtis com el menjar, la roba, l'energia...
22%
1 2 3 4 5
REVISTA ESTRIS NÚMERO 232
Parlem de com encarar l’emergència climàtica des del món del lleure....
Segueix-nos
Editat per: Fundació Pere Tarrés
En conveni amb: Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Amb la col·laboració de: APPEC