EL PUNT DE TROBADA DEL LLEURE EDUCATIU I L'ACCIÓ SOCIAL
03 de Agost de 2021
Enquestes
Quin tipus de pressions socials et pesen més?
1. Pressió de les xarxes socials.
15%
2. Pressió per consumir experiències.
51%
3. Pressió curricular o d'acumulació d'èxits laborals.
34%
Com apliquem la innovació pedagògica en l’educació en el lleure?
1. Amb la implementació de les TIC.
7%
2. Aplicar noves metodologies que busquin la millora de l’aprenentatge, que combatin les desigualtats educatives i que vetllin per la participació equitativa entre participants.
73%
3. Elaborar activitats més originals i que treballin intel·ligències múltiples.
20%
Quina de les opcions és més rellevant per afavorir qualitat i rigor en un equip educatiu?
1. L’equip ha de ser capaç de fer autocrítica i exposar els conflictes interns de forma grupal.
50%
2. L’equip ha de vetllar per mantenir monitors/es o caps més de 4 anys, per tal de tenir persones amb experiència.
33%
3. L’equip ha d’estar disposat a fer dinàmiques i formacions de grup per millorar la relació entre els seus membres.
9%
4. L’equip ha d’acompanyar les persones novelles durant els seus 2 primers anys, com si es tractés d’una formació pràctica.
8%
Què implica ser voluntari o voluntària?
1. Donar resposta a necessitats, problemes i interessos socials per millorar la vida col·lectiva.
47%
2. És una actitud i un privilegi. Moltes persones queden allunyades de l’acció voluntària.
33%
3. No es pot tractar com una pràctica personal, sinó que s’ha d’entendre com una actuació organitzada i sinèrgica.
20%
Com acollim a l’esplai o al cau persones migrades?
1. Acollir algú que participi com a infant és més fàcil que no com a monitor/a o cap.
30%
2. A l’esplai/cau no hem tingut l’oportunitat d’acollir ningú amb aquesta realitat.
50%
3. És important conèixer la cultura, la vivència i la situació actual de la persona acollida.
20%
Quines actituds ha de tenir l’educador/a en el quotidià?
1. Ha de dirigir i dinamitzar els espais del quotidià.
4%
2. Ha d’observar l’infant per a tenir informació del seu desenvolupament integral.
54%
3. Ha de tenir una actitud de coherència i donar exemple.
42%
L’educació en el lleure treballa l’adquisició d’hàbits saludables?
1. Sí, ja que tracta aspectes com l’alimentació, l’activitat física, la salut emocional, entre d’altres.
38%
2. Sí, però cal fer incidència expressa en la prejudicialitat del consum d’alcohol o de tabac, sobretot en els joves.
54%
3. Sí, tot i que és important que ho treballin també altres agents educatius.
8%
L’educació en el lleure transforma la persona però, també la societat?
1. No. L’educació en el lleure no té la capacitat ni les eines per transformar l’entorn.
10%
2. Sí. Cal tenir en compte com evoluciona la societat i donar suport als infants i joves per a la comprensió d’aquests canvis.
20%
3. Sí. S’ha de treballar en els centres però també involucrar-se en iniciatives que transformin l’entorn.
70%
El lleure contribueix en l’educació en el gènere?
1. Sí. És un espai on, a través de les activitats, es pot treballar per trencar els estereotips i educar en la igualtat.
75%
2. Sí. Però la contribució és petita si la societat no hi treballa.
17%
3. No. Aquesta tasca és de les famílies i l’escola perquè és on els infants i joves hi passen més hores.
8%
El lleure està consolidat a Catalunya?
1. Sí. Hi ha tradició molt arrelada en participar en esplais i caus.
42%
2. Sí. Tothom ha anat alguna vegada a la seva vida a unes colònies d’estiu.
39%
3. No. L’oferta d’oci és tan variada que l’educació en el lleure té una forta competència per mantenir la tradició.
19%
1 2 3 4 5 6
REVISTA ESTRIS NÚMERO 238
L’ADN del lleure implica posar sempre al centre els infants i joves que acompanyem. Tant...
Especial Preparem un curs excepcional
Especial Som un equip!
Segueix-nos
Editat per: Fundació Pere Tarrés
En conveni amb: Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Amb la col·laboració de: APPEC