EL PUNT DE TROBADA DEL LLEURE EDUCATIU I L'ACCIÓ SOCIAL

03 de Agost de 2021
Enquestes
Creus que l'educació en el lleure treballa la intel·ligència emocional?
1. Sí, però cal treballar-la de forma més explícita fent activitats que tractin expressament la qüestió.
27%
2. Sí. A partir de l'experiència de grup, del referent dels monitors/es i del quotidià.
27%
3. Sí, però és necessari que l'equip educatiu profunditzi en la pròpia gestió emocional i faci un treball interior previ.
46%
Els esplais i els caus cristians han d'estar vinculats a les parròquies?
1. No. Haurien de mantenir-se al marge perquè són projectes separats.
58%
2. Sí. Podem compartir els espais però no el projecte educatiu.
12%
3. Sí. A banda de compartir espais també podem treballar el transcendent conjuntament a través de la definició del PEC i a través de les activitats.
30%
Les famílies han d’involucrar-se i participar als esplais o caus?
1. No. Cada família té els seus propis valors i aquests poden no anar en la línia educativa marcada als centres generant conflictes.
5%
2. Sí. El pes de la gestió ha de recaure en els monitors/es i les famílies han d’ajudar en la mesura del possible, ens les diferents activitats proposades pels centres.
20%
3. Sí. La participació de les famílies és clau per al bon funcionament dels centres. Podem treballar conjuntament les preocupacions associades a l’edat, valors... a través del lleure.
75%
Hem de treballar per esdevenir centres de lleure inclusius?
1. - Sí, pel que fa a la inclusió d’infants i joves, però no estem preparats per assegurar la inclusió de monitors/caps amb determinades necessitats.
45%
2. - Sí, un esplai o cau hauria de ser exemple d’inclusió tant d’infants com monitors, tinguin la peculiaritat que tinguin.
33%
3. - No, a qui li toca treballar la inclusió és a l’educació formal.
22%
El lleure pot contribuir a l’educació mediàtica?
1. No, entendre els mitjans de comunicació i les xarxes és un àmbit que no ens pertoca
5%
2. Pot ajudar a desenvolupar l’esperit crític sobre la informació que ens arriba
70%
3. A través del joc podem aprendre a fer un bon ús dels canals amb què ens informem
25%
Som responsables en la manera com consumim?
1. No, en general consumim sense fer cap reflexió prèvia.
19%
2. Coneixem com fer-ho però és difícil aplicar-ho a la vida diària.
59%
3. Sí, ho tenim en compte en certs àmtis com el menjar, la roba, l'energia...
22%
I després de l'esplai, què?
1. 1.- Recordarem el temps de monitoratge amb nostàlgia, però necessitem temps per a nosaltres.
18%
2. 2.- Aprofitarem el nostre bagatge per seguir col·laborant amb ONGs
41%
3. 3.- L'experiència en el lleure ens converteix en probables futurs líders socials
41%
Som realment creatius als esplais i caus?
1. 1.- Sí, fem moltes manualitats
10%
2. 2.- Fomentem la creativitat dels infants per transformar el món
58%
3. 3.- No, costa molt innovar en les activitats i ser creatius
32%
Quin paper ha d'assumir el responsable d'un esplai/cau?
1. 1.- Realitzar totes les tasques de gestió del centre
6%
2. 2.- Treballar perquè l'equip de monitors estigui a gust
21%
3. 3.- Assumir la direcció i orientació del centre, amb visió global
73%
Què podem fer davant un cas d’assetjament?
1. 1. Fer de mediadors
31%
2. 2. Intervenir en positiu i promoure el benestar en el centre
47%
3. 3. Avisar les famílies perquè se’n facin càrrec
22%
1 2 3 4 5 6
REVISTA ESTRIS NÚMERO 238
L’ADN del lleure implica posar sempre al centre els infants i joves que acompanyem. Tant...
Especial Preparem un curs excepcional
Especial Som un equip!
Segueix-nos
Editat per: Fundació Pere Tarrés
En conveni amb: Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Amb la col·laboració de: APPEC