EL PUNT DE TROBADA DEL LLEURE EDUCATIU I L'ACCIÓ SOCIAL

24 de Setembre de 2019
Enquestes
La dansa en l’educació en el lleure...
1. Pot ajudar a treballar aspectes com la creativitat, la interacció, la coordinació i la memòria.
67%
2. Només té sentit amb un grup d’infants i joves que els hi agradi molt.
3%
3. És una eina educativa que molts educadors en el lleure haurien de perfeccionar.
30%
Com valores la possibilitat que augmenti del 40 al 50% l’exigència de titulació de monitors/es en activitats de lleure?
1. 1. Em sembla molt positiu, ja que la formació implica un plus de responsabilitat i qualitat.
64%
2. 2. No crec que l'augment incideixi en la qualitat o la responsabilitat.
26%
3. 3. Considero que encara és insuficient.
10%
Per prevenir les addiccions (drogues, alcohol, socioaddicions...) és millor...
1. 1. Prohibir les substàncies i conductes de risc que poden generar dependències.
6%
2. 2. Fomentar en infants i joves la capacitat de gestionar bé la seva vida.
85%
3. 3. Protegir els infants i adolescents perquè creixin en un ambient lliure de riscos.
9%
Quina relació han de tenir l’escola i l’educació en el lleure?
1. Cap, són àmbits educatius diferents i no cal que interaccionin.
4%
2. És bo que els principals agents educatius col·laborin perquè juga a favor del creixement integral de l’infant.
73%
3. L’escola hauria d’incloure activitats de lleure com a complement de la seva oferta curricular.
23%
Té sentit l’educació pel desenvolupament (EpD) avui?
1. 1. Avui i sempre. Cal educar per un món més equilibrat i just
84%
2. 2. Si treballéssim l’EpD sempre no caldria la cooperació
8%
3. 3. En moments de crisis cal centrar-se amb el treball de proximitat
8%
Com vivim la crisi econòmica a l'esplai o al cau?
1. 1. Aprofundint en l'acció social vers els nens i nenes més afectats
36%
2. 2. Buscant noves i imaginatives fonts d'ingressos per poder seguir oferint els mateixos serveis
56%
3. 3. Treballant valors com l'austeritat amb els infants
8%
Els drets dels infants avui ...
1. 1. Són una qüestió superada
0%
2. 2. S’han de seguir reivindicant dia a dia
92%
3. 3. S’han de treballar només en països en vies de desenvolupament
8%
Els campaments són...
1. 1. Una activitat d’estiu necessària perquè els infants i joves d’entorn urbà recuperin el contacte amb la natura.
11%
2. 2. Una activitat d’estiu molt vàlida per a treballar l’autonomia, l’esforç i el respecte al medi ambient.
88%
3. 3. Una activitat d’estiu poc pràctica que ha quedat obsoleta.
1%
El TDAH és un trastorn...
1. 1. Que requereix la cooperació de les famílies, l’escola i el centre d’esplai o cau en la seva detecció i acompanyament.
65%
2. 2. Al qual van associats molts prejudicis que el lleure pot ajudar a trencar.
21%
3. 3. Que és important conèixer per part dels educadors en el lleure.
14%
Els centres d’esplai i caus...
1. 1. Tenen un paper cabdal en el foment de la participació dels infants i joves i la construcció d’una ciutadania compromesa.
82%
2. 2. Poden contribuir de moltes maneres a la millora de la comunitat on es troben.
15%
3. 3. No estan obligats i, per tant, no cal que participin en projectes comunitaris.
3%
1 2 3 4
REVISTA ESTRIS NÚMERO 227
El Centre d'Interès se centra en la gestió d’equips de monitors al...
Segueix-nos
Editat per: Fundació Pere Tarrés
En conveni amb: Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Amb la col·laboració de: APPEC