Albert Buch

Estudiant de producció tècnica a l'Escola Europea d'Humanitats

Esplais i caus, escola de ciutadania participativa

01.04.20 | Opinió

La participació política de la ciutadania és un element indispensable per a una democràcia

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: