Ana Novella

Membre del Grup de Recerca en Educació Moral de la Universitat de Barcelona (UB)

Cogovernança, escenari de participació inclusiva

02.11.23 | Opinió

Estem vivint temps on s’aposta per una democràcia participativa que superi les limitacions de la democràcia representativa.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: