Carles Porrini

Formador Associació SEER i docent de cursos de lleure

Què puc fer com a monitor/a de lleure?

06.05.19 | Opinió

El bullying és un fenomen social que afecta tota la comunitat educativa més enllà del context escolar.

L’acompanyament d’equip: claus per (re)conduir actituds que resten

27.08.20 | Opinió

L’acompanyament d’equip: claus per (re)conduir actituds que resten

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: