Lorena Jiménez

Historiadora i professora a la UB

El càstig. Reflexions per a qüestionar-lo

09.09.19 | Opinió

Un dels grans debats més recurrents en el món de l’educació és el càstig.

Una brúixola per a temps de canvis

04.03.20 | Opinió

Una brúixola per a temps de canvis

L’educació emocional, més important que mai!

30.09.20 | Opinió

L’educació emocional, més important que mai!

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: