Núria Solé

Mestra d'Educació musical

El poder de la música

04.11.19 | Opinió

La música és una de les activitats essencials que es fa present en l’educació en el lleure.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: