Oriol Roca

Membre de la Fundació cooperativa +Educació

Sant Andreu, més enllà de l'escola

07.11.18 | Opinió

+Educació Sant Andreu és un projecte educatiu comunitari que lideren sis escoles del districte de Sant Andreu.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: