OPINIÓ

Pau Pujol

Vocal del Consell Directiu del MCECC

23.05.23
Lleure a punt per a l’estiu i a l’espera de les restriccions

Temps de lectura: 5 minuts

Les entitats de lleure i les propostes educatives en el medi natural esdevenen essencials per transmetre certs valors; una excursió amb infants i joves és el marc idoni per poder treballar el respecte i estima per la natura, l’esforç per sortir de l’espai de confort, la convivència, la cohesió i el treball en grup, la sostenibilitat, la transcendència, la pertinença i coneixença d’un territori, el compromís... tot es pot viure en el transcurs d’una excursió.

L’estiu passat vam viure una rigorosa onada de calor a tot el país. Moltes recordarem que per combatre-la junt amb l’elevat risc d’incendi, la Generalitat de Catalunya va activar unes restriccions severes, les quals entre d’altres afectaren moltes activitats de lleure programades en un entorn natural.

Les mesures preses foren indiscutiblement encertades en clau de combatre l’excepcional episodi estival, tot i això, l'afectació fou notable i centenars d’activitats com rutes, excursions, campaments o colònies es van veure afectades o suspeses; les entitats d’educació en el lleure i respectives federacions vam rebre la informació amb escassa antelació i sense marge per acompanyar els plans alternatius dels ens educatius.

Les entitats, vives gràcies al voluntariat, preparen les activitats d'estiu des dels mesos de febrer i març, amb temps suficient per a localitzar espais i instal·lacions, organitzar l’equip de dirigents, gestionar inscripcions amb les famílies, plantejar un centre d'interès amb objectius pedagògics i traslladar-lo a activitats concretes. Sovint els recursos són molt limitats i tot cop de mà és d'agrair i, en cas d'haver d’adaptar el conjunt de l’activitat a certes restriccions extraordinàries, el més adequat i responsable seria comunicar-les amb la màxima celeritat possible.

Enguany a un mes i escaig de l’inici de les vacances escolars i, per tant, de la temporada d'estiu per Esplais i Agrupaments, encara no es disposa d'una orientació de les més que probables mesures restrictives en el medi natural d'aquest pròxim estiu. En aquest sentit, el
sector del lleure educatiu fa mesos que ens reunim amb l'administració catalana per tal de comunicar l'experiència viscuda l'any passat arran de les disposicions excepcionals, albirant unes mesures sensibles al context de les activitats d’estiu.

Esplais i Agrupaments necessitem conèixer les mesures per l’estiu entrant. L’any passat ens vam adaptar a l'escenari amb responsabilitat i grans esforços, humans i logístics, però també pedagògics. Preguem que es comuniquin amb agilitat les mesures previstes per als
episodis d'onada de calor d'aquest estiu i, així poder acompanyar les entitats en el que els sigui necessari, per tal de garantir les activitats d'educació en el lleure, i sempre que sigui possible en el medi natural.

Malauradament, si no hi ha millores climàtiques, les restriccions d’activitats en el medi natural poden deixar de ser extraordinàries per esdevenir habituals, i acabar forçant al sector del lleure educatiu un canvi de model i adaptar el conjunt d’aquestes activitats en el
medi natural en altres espais o èpoques de l’any.

El sector del lleure català, i les entitats de base, més enllà de responsabilitat ferma amb el país i el nostre entorn, som plenes coneixedores de les conseqüències del canvi climàtic i sensibles a tota actuació que estigui a les nostres mans, en aquest eix mà estesa per treballar en xarxa; localment es disposa de molt bones pràctiques ambientals, on infants i joves creixen amb criteri i voluntat de transformació, les federacions ho acompanyem en múltiples espais, com per exemple les trobades generals del MCECC, enguany la Trobada de Monitores se centrava en la incidència política al nostre entorn com a agents educatius a través, sobretot, dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

La missió educativa dels esplais i agrupaments escoltes és un actiu de país i com a tal s’ha de reconèixer amb propostes tangibles, però també amb accions coherents al nostre context, sensibles i coneixedores a les necessitats dels ens, dels seus participants i dirigents, de les famílies o comunitats locals; cada federació i moviment som la baula per alçar la veu i exposar-les a qui s’escaigui. Som i serem lleure educatiu de país, amb valors ferms i voluntat de transformar.

ETIQUETES

Joves Medi ambient Estiu Monitors

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: