OPINIÓ

Eloi Salmerón

Cap d'Àmbit de Comunicació d'Acció Escolta de Catalunya

09.07.24
“L’escoltisme fa protagonistes als infants i joves del seu procés d’aprenentatge i creixement personal”

Temps de lectura: 4 minuts

Acció Escolta de Catalunya (AEC) neix l'any 2002 fruit de la fusió de Germanor Escolta de Catalunya i Scouts de Catalunya. Ens vam definir des d'un inici com a una associació oberta i pluralista. Poc després de la nostra fundació vam ingressar al Moviment Laic Progressista (MLP) i vam perfilar el nostre accent d'educació popular laica. També ho vam fer a la Federació d'Escoltisme i Guiatge (FCEG), fita que va normalitzar finalment la participació a l'Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM). En aquesta primera etapa va créixer ràpidament el nostre reconeixement en el marc del moviment associatiu juvenil català i això ens va portar a presidir els dos principals consells de joventut (CJB i CNJC) del país el 2004 i 2008 respectivament.


20 anys després, continuem compromeses amb els nostres principis fundacionals definits en el Congrés celebrat el 2003 a Vilanova i la Geltrú i que es concreten en la nostra definició: Acció Escolta de Catalunya constitueix una proposta d'educació en la llibertat des de l'escoltisme; una escola de ciutadania activa, democràtica, laica, progressista i catalana. Té la finalitat de contribuir a l'autoformació de persones lliures, compromeses, coherents i obertes, disposades a transformar la societat i construir un món millor i més just.


Entenem l'educació com a eix vertebrador de qualsevol proposta de canvi social, atès que no es pot dissociar educació i política. És per aquesta raó que la tasca de l'educació popular esdevé una eina imprescindible per apropar als infants i joves a una realitat que els hi és socialment rellevant. Nosaltres els hi aportem les eines per desenvolupar el sentit crític que els ajudi a construir el seu sistema de valors, mitjançant el diàleg, l'exemple i l'acompanyament.


Això ho fem per mitjà de l'aplicació de qualitat del mètode escolta, una proposta d'educació en el temps lliure fundada el 1907 per Robert Baden-Powell i que actualment té 57 milions de membres arreu de tot el món. La missió d'aquest moviment és contribuir a l'educació d'infants i joves, per mitjà d'un sistema de valors basat en la Llei i la Promesa escolta, per tal de participar en la construcció d'un món millor on les persones s'autorealitzin com a individus i juguin un paper constructiu en la societat. A través de l'escoltisme fem protagonistes als infants i joves del seu procés d'aprenentatge i creixement personal, de manera que duen a terme un treball d'introspecció i de presa de consciència sobre ells mateixos pel que fa als diferents àmbits de desenvolupament que plantegem  (desenvolupament intel·lectual, físic, emocional, social, espiritual i del caràcter).

I tot això, com ho viuen els nostres infants i joves?

L'escoltisme per mi significa interactuar més amb els altres, ser bona persona i respectar els altres. I el cau és un lloc on puc ser jo mateixa i m'ho passo molt bé.

Anna, 8 anys

Per mi el cau és un lloc per promoure la cultura i els valors per una societat enfocada cap al civisme i la promesa és un recordatori d'aquests valors i de l'esforç que faig cada dia per complir-los.

Pol, 14 anys


Per mi la promesa representa el canvi de mentalitat que vaig fer en entrar al cau, no només aplicant els aprenentatges el dissabte a la tarda sinó cada dia en la meva
vida.

Jordi,17 anys


Per mi el cau és com una forma de vida i un sentiment que tenim totes les persones que en formem part. M'omple d'orgull veure com els infants aprenen a ser millors persones.

Leire, 23 anys


Actualment disposem d'una escola de formació, l'Escola Lliure El Sol, a través de la qual vehiculem el nostre pla de formació adreçat a les caps dels agrupaments. Per altra banda, també gestionem una xarxa de terrenys d'acampada amb la voluntat d'oferir recursos per a la realització de sortides i campaments a totes les entitats de lleure infantil i juvenil del país.

Adptació d'un article de la revista Estris 254 en paper

ETIQUETES

opinió Acció Escolta de Catalunya

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: