OPINIÓ

Pau Pujol

Vocal del Consell Directiu del MCECC

02.03.20
Aprofitem el poder del vídeo a l'esplai

Temps de lectura: 3 minuts

La convivència amb les xarxes socials és quelcom real i palpable; i com a conseqüència d’aquest ús massiu, aquestes noves eines s’han convertit en un mitjà de comunicació totalment necessari per a moltes entitats i persones, i entre elles, les entitats d’educació en el lleure. Moltes són les entitats d’educació en el lleure presents en xarxes socials o noves plataformes comunicatives, però, hi són a totes? Quins formats i continguts tenen més èxit entre els joves protagonistes del lleure educatiu?  En aquest Manual ens centrarem en el contingut que més es consumeix actualment a les xarxes: el vídeo.

 

1. Què ens pot aportar un canal de vídeos a l’esplai?

Aprofitem el vídeo a l'esplai

Un canal de vídeos pot enriquir la comunicació i la presència a les xarxes dels esplais o agrupaments escolta que així ho desitgin. Actualment, els continguts que més es consumeixen no són articles ni imatges, són els vídeos; és per aquest motiu que treballar en un canal de vídeos pot ajudar en qualsevol objectiu de comunicació que ens marquem des de les nostres entitats d’educació en el lleure. És cert que un canal de vídeos requereix treball, esforç i persistència. Però a nivell comunicatiu, un bon vídeo és molt eficient. 

D’altra banda, un canal de vídeos ens pot donar l’opció de treballar diferents objectius dins de les entitats, més enllà de la comunicació de l’entitat, com el coaching intern, la pedagogia, el gènere, el dol, l’adolescència, l’austeritat, la responsabilitat o la creativitat, entre milers i milers de temes interessants per tractar de manera paral·lela al treballar en vídeos. 

¿Us heu fixat que tots els temes mencionats en l’anterior paràgraf són centres d’interès tractats en les diferents publicacions de la revista Estris? Tenim recursos a mà, fem-ne vídeos i treballem-los a les nostres entitats!

 

2. Què pot comunicar l’esplai o el cau a través d’un vídeo?

Com en tota activitat que preparem a l’esplai o a l’agrupament, en una campanya de comunicació, tant si inclou vídeos com si no, hem d’establir uns objectius ben clars, assolibles i avaluables (veure el Manual de l’Estris 212). Us proposem diferents objectius que ens podem plantejar abans d’idear un vídeo a les nostres entitats:

 • Podem fer un resum d’una activitat o fer-ne difusió. Aquesta idea és recurrent en les entitat d’educació en el lleure. Organitzem una activitat amb les famílies, els infants, joves i monitors/es, i tenim la il·lusió de difondre aquesta activitat al nostre entorn en format vídeo (Ex.: Un vídeo-resum d’uns campaments, una calçotada, una sortida...).
 • Podem dissenyar un vídeo exclusivament corporatiu, i per tant, ressaltant l’activitat ordinària, els valors o l’ideari de l’entitat. Un bon exemple de vídeo d’identitat seria un vídeo d’aniversari, en el qual es fes referencia al naixement de l’entitat, amb un resum de la seva història, etc. Aquests vídeos, igual que la resta, també poden contribuir a la bona reputació de l’entitat.
 • Els vídeos poden ser una magnífica eina per generar comunitat. Les monitores i monitors som uns experts en la creació de dinàmiques i activitats per fer comunitat, ja sigui un lip-dub, una dinàmica prèvia a una activitat que tingui com a objectiu fer-ne augmentar la participació, etc. En aquest estil de vídeos, la interacció entre els participants i l’entitat mateixa és quelcom ben important a tenir en compte: cal generar un contingut atractiu, clar i breu per a l’èxit de la dinàmica en vídeo.
 • Finalment, recordeu que no només els monitors poden intervenir en els vídeos, sinó que també hi poden participar els infants i així també generar sentiment de pertinença, i ajudar-los a entendre i desenvolupar-se en aquesta vessant creativa i audiovisual de l’entitat.

 

3. Brainstorming de temes per tractar en format vídeo

 • Youtuber de lleure. Va ser la primera idea que va sorgir a l’hora de fer aquest Manual. El concepte potser ens sona a comercial i ens pot fer enrere en escoltar-lo, però si ens desfem dels prejudicis, la idea pot ser senzilla i ben propera al món del lleure. La proposta que fem aquí tindria com a objectiu tractar temes que preocupen en el dia a dia de les entitats d’educació en el lleure, com per exemple: la formació, la puntualitat, el coaching, les avaluacions, les relacions amb altres entitats o amb l’Administració, entre milers i milers de temes que apareixen en el nostre quotidià i que es poden tractar a través d’un vídeo. 

Es podria centrar en un sol protagonista/presentador, o que fos una cara nova a cada vídeo. La idea i els temes a tractar són totalment modelables, i és cada entitat la que s’ha de fer el projecte a mida. En el format del youtuber s’haurà d’especificar si es parla en nom de l’entitat o a nivell individual, un paràmetre molt important per contextualitzar la publicació.

Es tracta d’una bona oportunitat per fer ressò de la tasca que es fa des del voluntariat en l’educació en el lleure i arribar a esdevenir mirall per a altres monitors, educadors, i entitats. L’aprenentatge que pot aportar un material audiovisual com aquest pot ser molt enriquidor. 

 • Trending tòpic. Aquesta proposta té com a prioritat l’entreteniment i el coaching intern. La proposta seria crear vídeos per tal de passar-nos-ho bé tot gravant-los, i després difondre’ls per fer riure i/o fer passar una bona estona a l’espectador. Per aquest motiu, la idea és pensar en reptes (com per exemple els famosos challenges) o temàtiques exitoses, que hagin estat trending topic a les xarxes, i emular-los amb la gent del nostre esplai. No sols l’espectador passarà una bona estona, sinó que tots els que hi haguem participat gaudirem de valent. 
 • Monitor viatger. És una idea molt oberta, però tots coneixem programes de televisió com El Convidat o El Foraster; doncs la idea seria adaptar aquest format de programa en format de centres d’esplai. Aquest nou format de vídeos ens permetria conèixer un xic més la realitat amb la que conviuen les altres entitats del Moviment o de la Federació de la qual formem part, i per tant, aprendre’n i enriquir el nostre treball en l’educació en el lleure. Es tractaria d’un o més personatges protagonistes que visitarien els diferents centres d’esplai i equips de monitors, amb la intenció de conèixer-los i mostrar la seva situació en el vídeo. 
 • Tutorials. Aquests vídeos tindrien com a objectiu ajudar a realitzar tasques concretes, com per exemple, fer la motxilla de colònies. Un vídeo explicatiu i dinàmic és l’eina ideal perquè els infants i joves aprenguin a fer-se la motxilla sols. Amb aquest contingut on line atractiu i proper s’ho passarien bé mirant-lo i repetint els passos dels monitors protagonistes. A més, aconseguiríem que els participants de les colònies recordessin on tenen cada cosa i evitaríem endarreriments en la dinàmica pròpia de les colònies. 

També seria interessant engrescar les famílies perquè gravin els seus fills fent les motxilles. Amb els diferents vídeos rebríem com una mena de feed-back i podríem fer un vídeo recopilatori. Aquests tipus de vídeos-tutorials es poden repetir en totes aquelles situacions que l’equip cregui oportú i que l’entitat o l’activitat ho requereixi. En tot cas, creiem que serien uns vídeos enfocats a l’ús intern de la nostra entitat, a les nostres famílies o als infants i joves participants de les activitats d’esplai o cau.

 • Recursos de monitoratge. Aquesta proposta, força similar a l’anterior, va enfocada cap a tots aquells monitors i monitores interessades en cercar recursos per aplicar en el seu quotidià a l’esplai. Es tractaria de fer vídeos-resum d’activitats, dinàmiques, excursions, danses i cançons, etc. Tot amb l’objectiu d’esdevenir un banc de recursos per al col·lectiu que sosté l’educació en el lleure en el nostre país: les monitores i monitors.

 

4. Pautes per a una bona gravació, edició i publicació dels vídeos

 • Gravació. Per realitzar una bona gravació s’ha de disposar d’una càmera de vídeo, que preferiblement gravi en HD. Si mai hem gravat amb una càmera rèflex, és molt aconsellable practicar abans de posar-se a fer la gravació, així, probablement, evitarem sorpreses de darrera hora. Abans de començar a gravar s’ha de tenir pensada l’estructura que tindrà el vídeo per tal d’optimitzar el temps i evitar que la postproducció se’ns faci molt feixuga.
 • Edició. És una vessant massa àmplia per explicar-la aquí, però recordarem que és essencial tenir paciència. Si hem realitzat bé els passos previs, l’edició serà més lleugera i agraïda: seleccionar els fragments de vídeo més adequats i fer-ne una bona combinació és la part que requereix més atenció. És important de cara al visionat captar l’espectador en tot moment, per tant intentarem fer vídeos captivadors, amb transicions sorprenents, i si afegim uns bons efectes especials, el vídeo encara serà més atractiu. Per acabar, podem recomanar programes com Adobe Premiere o Final Cut, que ens permetran realitzar una postproducció ben digna, o After Effects per crear increïbles gràfics animats i efectes visuals.
 • Música. És un element molt important, ja que influeix clarament en l’actitud de l’espectador respecte al vídeo. Cal tenir en compte, però, que sigui música lliure de drets d’autor. 

 

5. Drets d’imatge i seguretat en els vídeos

És molt important abans de publicar qualsevol material audiovisual comptar amb tots els drets del material que utilitzem, començant pels drets d’imatge dels infants i joves que hi apareixen, ja que si no disposem de la cessió de drets d’imatge signats no podrem utilitzar les imatges on surtin. Tot i que hi ha l’opció de pixelar les cares d’aquests infants, no és una solució gaire recomanable. 

També cal tenir en compte que el material musical que utilitzem ens pot donar problemes a l’hora de publicar un vídeo, ja que molts cops està protegit pel seu autor. Per tant, remarquem que sempre cal tenir autorització i/o drets de tot el material que utilitzem.

 

6. Difusió dels vídeos

Per a una bona difusió dels continguts digitals, és essencial tenir un bon “univers audiovisual”, és a dir, s’ha de ser present a les xarxes adients per tal de garantir l’èxit de la difusió i la comunicació. Per tal de fer una difusió eficient del vídeo o del canal de vídeos, s’ha de publicar en tot l’entorn digital de l’entitat, tot i que a cada xarxa amb el seu llenguatge específic. D’aquesta forma, obtindrem un abast més extens. L’entorn digital de l’entitat ve representat per totes les xarxes socials on tinguem un perfil (ex. Twitter, Facebook, Instagram...), i per altres vies de comunicació com el web, el correu electrònic, el Whatsapp, etc. 

Per tenir un canal de vídeos podem utilitzar plataformes com Youtube o també Vimeo. Si tenim uns mínims coneixements de SEO, és interessant aprofitar paràmetres com les etiquetes, paraules clau i descripcions clares dels vídeos a l’hora de publicar-los.  

Creiem en la comunicació digital i creiem que les nostres entitats d’educació en el lleure tenen una responsabilitat molt gran quan utilitzen les xarxes socials. En cada publicació que fem des de l’esplai, estem posicionant el voluntariat educatiu del nostre país i n’hem de ser conscients i valorar-ho per enriquir-lo.

 

* Article publicat a la revista Estris 215 (juliol del 2017).

ETIQUETES

Esplai

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: