OPINIÓ

Mar Carreté

Tècnica d'Àmbits i Projectes

30.09.20
Claus pel curs 2020-21: Què ha de tenir en compte l'equip educatiu?

Temps de lectura: 3 minuts

Ja fa setmanes que els monitors i monitores ens preparem per a un curs atípic carregat d’incertesa, angoixa, dubtes i restriccions. La covid-19 ens ha portat una realitat que no hauríem imaginat mai però l’estiu, i els milers d’activitats que s’han realitzat arreu del territori, ens han demostrat una vegada més que sabem adaptar-nos al moment i a les necessitats dels infants, adolescents i joves dels nostres centres i clubs d’esplai.  

Una de les claus de l’èxit d’aquest curs serà, sense cap mena de dubte, la previsió i la programació de tot allò que volem realitzar per tal d’avançar-nos a possibles imprevistos i poder aplicar tots els criteris de prevenció de la covid-19 establerts per la Direcció General de Joventut. Aquesta planificació s’aconsegueix, habitualment, mitjançant les reunions o assemblees periòdiques de l’equip de monitors/es que es podran celebrar sense restricció, sempre que estiguin vinculades a l’organització de les activitats, i que es compleixin totes les mesures establertes. Tot i això, la recomanació principal, en tots els àmbits, és evitar aquells desplaçaments innecessaris i, per tant, caldrà valorar si és necessari que ens  trobem de manera presencial, cosa que afavoreix la participació activa de l’equip, o si podem fer ús d’altres eines que ens permeten trobar-nos de forma telemàtica i de les quals hem fet ús els últims mesos.  

En les reunions de caràcter presencial caldrà comptar amb la responsabilitat individual de cadascun dels monitors i monitores perquè s’abstinguin d’assistir-hi si han presentat algun símptoma compatible amb la infecció o han estat en contacte amb una persona positiva durant els darrers 14 dies. També caldrà excusar-ne l’assistència d’aquells que estiguin a l’espera del resultat d’una prova PCR.   

Pel que respecta a l’espai en el que es celebra la reunió, sempre que les condicions climàtiques ho permetin, caldrà fer ús d’un espai obert o bé d’un espai gran i ben ventilat (evitant l’ús d’espai públics o espais d’oci com poden ser cafès i bars). En tots els casos caldrà assignar un lloc a tots els assistents per tal de respectar en tot moment la distància física de 1,5 metres entre totes les persones i disposar d’un punt de neteja de mans (amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic) per fer-ne ús a l’entrada i la sortida.   

Durant les reunions, de la mateixa manera que durant les activitats, s’haurà de fer ús de la mascareta i caldrà evitar menjar. En el cas de ser estrictament necessari hauran de  preveure’s estones de descans per fer-ho, en un espai habilitat, en el que es puguin complir totes les mesures establertes i que caldrà  netejar i desinfectar abans i després del seu ús. És important recordar que en cap cas es podrà compartir menjar o estris de cuina. En la mateixa línia, no és podrà compartir material com poden ser bolígrafs, llibretes, ordinadors... I, en el cas de fer-ho, caldrà desinfectar-lo abans i després del seu ús.  

Pel que fa a la durada de les reunions és important establir una hora d’inici i final per evitar que s’allarguin de manera innecessària. Per això es recomana preparar-les prèviament; definir els punts de l’ordre del dia i comunicar-los al conjunt de l’equip de monitors/es perquè tots els assistents puguin preparar-se la reunió (i, d’aquesta manera, donar l’opció a aquelles persones que no puguin assistir-hi a fer sentir la seva veu).  A més, és recomanable demanar la confirmació d’assistència a la reunió per poder fer una bona previsió i, en començar, caldrà que consti en l’acta el llistat complert dels assistents per tal de tenir un registre acurat per si calgués prendre alguna mesura davant d’un possible cas positiu.  

Com a monitors i monitores també caldrà que repensem i protocolaritzem altres moments importants de la gestió habitual del centre. Per exemple, els processos d’inscripció poden realitzar-se de forma on-line i, malgrat sigui necessari que tinguem els documents originals de tota la documentació amb signatura fresca, caldrà buscar la manera d’evitar que les famílies coincideixin al centre. Una solució pot ser enviar els models de fitxa perquè les famílies puguin portar-la ja omplerta i signada el mateix dia de l’activitat o pot habilitar-se un sistema de cita prèvia en el que només pugui accedir una persona cada vegada i en el que es compleixin totes les mesures de seguretat. També és important repensar si podem evitar els pagaments en metàl·lic de les quotes o si podem realitzar els tràmits ordinaris amb l’administració pública de manera telemàtica.  

Malgrat les dificultats, una vegada més, els monitors i monitores tenim l’oportunitat de posar en valor la tasca educativa realitzada alhora que mostrem la nostra capacitat per superar els reptes que se’ns presenten amb la il·lusió i la màgia que caracteritzen l’esplai. 

ETIQUETES

Covid-19 Educació en el lleure

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: