OPINIÓ

Pilar Muro

Professora de la Facultat de FPT - URL. Especialista en trastorns de conducta alimentària

08.04.19
Com detectar un possible cas de trastorn alimentari en el lleure

Temps de lectura: 3 minuts

Fer prevenció vol dir “estar atent” a qualsevol canvi de conducta que un nen o nena pugui fer en relació a: 

Imatge corporal

Demostra que no s’agrada i s’avergonyeix de sí mateix; o parla constantment de l’aspecte físic propi i dels altres; no vol canviar-se davant de ningú; ha canviat la seva forma de vestir; s’observa un canvi en el seu pes (per excés o per defecte); diu que vol baixar de pes. 

Hàbits alimentaris

Deixa de menjar, o no menja en públic o menja en excés en molt poc temps, o menja aliments que no són nutritius ni equilibrats per la seva alimentació; després de menjar va al lavabo; comença a deixar de menjar o menja en excés certs aliments que considera calòrics (pa, dolços, brioxeria...); controla les calories dels aliments.

Exercici físic que pugui fer

Fa molt d’exercici per “cremar” calories o estar “més musculat”; no pot estar sense fer exercici i controla la quantitat que fa segons allò que menja o, per contra, no fa res d’exercici, no es mou. 

Comportament personal

Hi ha canvis d’humor sobtats, està més irritable, més tímid, parla constantment del menjar, de les calories, del pes...

Com actuar davant d’un possible cas?

Què fer si observem alguns d’aquests canvis? Primer de tot parlar amb els pares o responsables legals de l’infant o jove per contrastar si a casa també s’han observat aquests canvis; en el cas de què fos així, caldrà dir als pares que vagin al pediatra, ell serà qui faci valoració de la gravetat dels símptomes i farà derivació a algun centre si així ho considera. La detecció d’aquests casos també solen ser oportunitats per l’esplai per treballar el trastorn.

ETIQUETES

Joves Adolescència Infància

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: