OPINIÓ

Santi Amores

Mestre, psicopedagog i membre del Consell Directiu del MCECC

04.06.20
Com es fa això de replantejar l’activitat d’estiu?

Temps de lectura: 3 minuts

Després de llegir el document “Com interpretar i afavorir els 2 metres de distància física en les activitats de lleure amb criteri educatiu” ens apareixen molts dubtes que com a equip hem de resoldre per portar a terme aquestes mesures en la nostra activitat de lleure.   

Us proposem que abans d’adaptar qualsevol activitat feu una petita diagnosi per acordar què voleu aconseguir amb les activitats de lleure que proposareu als vostres infants.    

En primer lloc, cal realitzar una anàlisi de la realitat, a través de la qual s’estableixen les necessitats dels infants, de l’equip de monitoratge, demandes concretes depenent de l’activitat de lleure... Aquest any concretament, cada grup de convivència pot sentir necessitats en unes circumstàncies determinades i un altre grup, amb les mateixes condicions que el primer, pot expressar necessitats diferents a aquest. Haurem de fer adaptacions molt concretes pel nostre grup en concret; variar un mateix joc o activitat segons necessitats i interessos del grup.  

"Abans d’adaptar qualsevol activitat feu una petita diagnosi per acordar què voleu aconseguir" 

Per a fer aquest procés d’anàlisi us aconsellem que seguiu els següents passos:  

  1. Equip humà/material: conèixer quins són tots els recursos que disposem (humans i materials) per poder detectar les mancances i necessitats i vetllar per a què cada grup de convivència estigui en condicions de màxima seguretat.   
  2. Creativitat col·lectiva: tot l’equip ha d’estar disposat a fer un esforç creatiu en el disseny d’activitats i modificar l’estructura d’algunes dinàmiques que es portaven realitzant fins ara.   
  3. Disseny d’una nova realitat: descartar activitats de grans grups. Hem de creure que podem arribar a cercar activitats igual de pedagògiques amb només 10 infants. Possiblement el gran repte, i una de les activitats més difícils que tenim, és saber conviure amb els infants mantenint els dos mestres de distanciament.   
  4. Objectius: amb un bon treball en equip ens plantejarem objectius més concrets i tangibles per tal de poder fer activitats més creatives, innovadores i curoses per a què els nostres infants es puguin emportar un gran record d’aquest estiu.   
  5. Clarificar idees: com a equip educatiu ens caldrà ajustar les idees bàsiques, ordenar les necessitats i ajustar quines expectatives volem complir. Aquest exercici no és gens fàcil però serà un repte de futur per poder mantenir el distanciament necessari i oportú.   
  6. Comunicació: el nostre equip de treball ha d'utilitzar una comunicació total entre tots els membres del grup per al bon funcionament de l'activitat; sense ella no es podria dur a terme cap de les diferents i importants funcions dels membres de l'equip. La comunicació ha de ser constant i fluida, entendre’l com un mitjà bàsic de treball i una eina per a resoldre conflictes, aclarir idees, aportar experiències, avaluar...  
  7. Extra de motivació: la motivació de l'equip de treball ha de ser constant i màxima, sent responsabilitat principal de tot l’equip el mantenir en alça aquesta motivació de cada un dels membres que composen cada grup de convivència. D'aquesta manera l’equip de monitors i monitores podrà utilitzar diferents tècniques perquè aquesta motivació sigui la màxima possible en totes les fases del casal, colònies o campaments.   

També caldrà una molt bona planificació concreta de l’estructura organitzativa de l’espai i el temps. D’aquesta manera quedarà articulat i plasmat la relació entre l’horari, les activitats, els grups, el repartiment de tasques, les funcions del monitoratge, així com els objectius prioritaris de cada activitat.  

"Caldrà una molt bona planificació concreta de l’estructura organitzativa de l’espai i el temps" 

Una bona planificació pensada en clau “Covid-19” ens ajudarà a sistematitzar l’acció amb l’equip de monitors, coordinar esforços per poder vetllar pel compliment de les mesures, afinar uns bons objectius d’aprenentatge tant en el quotidià com en les dinàmiques i establir elements de control i seguretat per tot el grup de convivència.   

Totes aquelles preguntes que ja tenim interioritzades per a realitzar qualsevol activitat -qui ho ha de portar a terme?, a qui s’adreça?, què ens proposem fer?, on ho farem?, què farem durant l’activitat?, quin material específic utilitzarem?, com donem a conèixer l’activitat?, com ens organitzem per tal de no coincidir diferents grups de convivència?...- seran vitals per poder garantir les mesures de seguretat donades.   

També tindrem en compte les mesures per les relacions personals. Un cop sapiguem quin serà el nostre grup de convivència haurem de prestar atenció a diferents aspectes.   

Durant els dies de colònies, casals o campaments, els infants i joves segueixen un procés d'edificació de les seves relacions amb els altres, sobretot si es tracta d'un grup que no es coneixien prèviament. Per aquest motiu caldrà que les persones referents del grup siguin conscients de les fases que poden arribar a passar fins aconseguir la maduresa grupal.   

Aquest any especialment, cal tenir una molt bona planificació de totes les activitats: han d’estar ben preparades, temporalitzades, amb el material  necessari i, si s’escau, individualitzat. A més, afegirem el repte de ser originals, innovadores, adaptades a cada grup de convivència i a les diferents edats dels nostres participants.  

"S'intentarà aconseguir un aprenentatge significatiu, començant des de l'experiència vivencial positiva fins arribar al sentiment de cohesió grupal" 

A través de les activitats proposades s'intentarà aconseguir un aprenentatge significatiu, començant des de l'experiència vivencial positiva fins arribar al sentiment de cohesió grupal. Ens servirem de l'assignació de tasques i la resolució de problemes per part de l'infant a més de donar-li un protagonisme individual al seu aprenentatge.  

ETIQUETES

Educació en el lleure Estiu

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: