OPINIÓ

Àlex Muñoz

Pedagog i professor de cicles formatius a Bemen 3

02.10.18
Com treballem amb l'equip de monitors?

Temps de lectura: 3 minuts

L'equip de treball és la base de qualsevol estructura, i més en el món associatiu on el treball en equip dóna coherència a la feina que realitzem. El responsable és la peça encarregada de què les altres persones encaixin movent-se en la mateixa direcció, tenint en compte que cada peça de l'engranatge és diferent i que cadascú tindrà una funció igual d'important. Com a responsables d'un equip de treball hem de ser capaços de fer sentir a cada membre de l'equip part del projecte educatiu del centre. Quan acollim un nou membre, una de les tasques més essencials és presentar el projecte de la institució i ajudar la persona a conèixer-lo i fer-se’l seu. Aquest primer moment de trobada ens ajudarà a alinear a cada membre de l'equip cap al mateix objectiu. Per poder fer això, haurem de reconèixer cada una de les capacitats que tenen els membres, ajudant-los a descobrir com poden ser ells una peça important en el projecte. Cada una de les persones del nostre equip té alguna habilitat per aportar a l'entitat i nosaltres hem de descobrir quina és, de tal manera que la seva funció, a banda de beneficiar al conjunt de l'equip, també aporti a la persona un desenvolupament personal. 

Una vegada estem tots alineats en objectius comuns com a equip, el nostre paper de responsable serà acompanyar en el procés, aquest acompanyament es pot fer des de diferents estils de lideratge. El que hem de tenir clar és que hem de generar un clima de confiança que faciliti la comunicació entre les diferents persones de l'equip i que la informació flueixi. Per poder generar aquest clima, és important tenir una actitud d'autenticitat que faciliti mostrar-se de manera sincera, a més de considerar a cada un dels membres de l'equip com peces claus i d'importància. L'escolta activa ajuda a la persona a sentir-se important, si el que fem és crear petits espais d'escolta ajudaran a que cada membre de l'equip trobi l'espai per expressar la seva opinió. El dia a dia de la tasca de monitors ens consumeix el temps i no ens deixa espai per mirar a l'altre, per tant és important crear petits espais de conversa que ajudin a una escolta activa i fluida, no és un espai de parlar per parlar sinó un moment de llibertat per expressar com es sent cadascun dels membres. A vegades aquest espai el trobem en les reunions però no totes les persones es senten còmodes, i és per aquest motiu que és important trobar espais individualitzats. 

Si realment volem fer un bon acompanyament, necessitem acceptar que cada membre és diferent, adaptar-nos a l'estil d'acompanyament que necessita cada un. Hem de tenir present la importància per un equip de tenir persones diferents, sempre i quan es treballi per uns objectius comuns. 

Com a responsables podem tenir molt bones capacitats que ajudin al desenvolupament de persones, però sense un anàlisi crític i reflexiu no podrem avançar. Com sempre, l'avaluació és clau en aquest aspecte, ser capaç d'identificar els elements de millora i els punts forts ajudarà a reforçar la nostra feina. Dins el nostre equip hem de generar un hàbit de reconeixement en positiu i de millora de tot el que fem, tenint en compte els fets, els objectius i les necessitats de les persones de l'equip. A vegades ens centrem molt en el fet de dir allò que s'ha de millorar i ens oblidem de dir que fem bé la feina. Al final, aquesta actitud de reflexió ens ajudarà a poder identificar de manera més correcta les nostres necessitats com equip i fer propostes de formació continuada més adequades. 

Com a responsables, hem de generar un bon clima i una actitud positiva davant el dia a dia. Per aquest motiu, començar cada dia amb un pensament positiu ens ajudarà. Abans d'entrar a treballar ens hem de dir: "Recorda una cosa positiva que va passar ahir a la feina... Si no la trobes busca més, si canvies la mirada potser t'ajuda".

ETIQUETES

Monitors

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: