OPINIÓ

Jordi Cruz Almazán

Formador al Departament de Formació, Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés

30.09.20
Comencem un curs excepcional: què cal tenir en compte?

Temps de lectura: 3 minuts

Hi ha dues dates clau al nostre calendari, dos dies a l’any totalment inamovibles en què se’ns demanarà la nostra màxima atenció. Dos moments assenyalats, generalment a la tardor i a la primavera, als quals (amb més o menys il·lusió) haurem de donar resposta. Diguem-li tradició, cultura... Sí, estem parlant del canvi de roba a l’armari. Aquell moment tan feixuc, per a altres nostàlgic, en què el moviment de samarretes, abrics i jerseis ens fan recordar que el temps passa... I molt ràpidament. Descobrim pijames que havíem oblidat feia temps i continuem guardant aquells pantalons tot esperant que, en sis mesos, ens tornin a anar bé.   

Enguany, la situació de pandèmia per la covid-19 ha implicat que les entitats de lleure visquem dos ‘canvis d’armari’ molt importants. I, fins i tot, més que un canvi... Una neteja a fons. El primer ja l’hem viscut:  l’adaptació per les activitats d’estiu d’enguany, amb la qual ens hem adaptat a una nova realitat, amb nous protocols i una especial atenció per evitar el risc de contagi del virus. I, ara, ens toca el segon canvi d’armari: la preparació i adaptació del nou inici del curs d’esplai, sabent que la situació d’emergència sanitària encara està lluny de solucionar-se.   

Un canvi de roba d’armari no es pot fer amb pressa. Hem de planificar-lo i preveure tot allò que se’ns pot presentar. De no fer-ho així, ens pot passar que ens enfilem en una cadira (sabent que hauríem d’utilitzar una escala) i fem equilibris i malabars per no caure. I el més important, podem oblidar aquella peça de roba tan i tan necessària.  

Per a moltes entitats de lleure, l’adaptació de l’estiu ha permès prendre consciència i posar ordre a molts protocols que potser estaven massa amagats a l’armari com, per exemple, la manipulació d’aliments, l’ordre, la neteja o la desinfecció. A més, hem hagut de fer lloc als prestatges per afegir el concepte de control de símptomes, la declaració de responsabilitat, la distància de seguretat i els grups de convivència. Per tant, aquest nou curs d’esplai l’hem de començar preparant els dos calaixos essencials: la PREVENCIÓ  i la PROTECCIÓ. I cadascun d’ells té unes determinades consideracions.  

Definim la prevenció com totes aquelles mesures, activitats i accions que ens serveixen per a evitar el risc de contagi de la covid-19; és a dir, per a evitar la presència i entrada del virus en les nostres activitats. La prevenció és la clau per a fomentar el canvi d’hàbits, la cultura preventiva i reeducar-nos. Tant pels infants i joves com per l’equip educatiu: 

 

PREVENCIÓ EN EL QUOTIDIÀ  

 1. Cal garantir la distància de seguretat entre totes i tots els participants de l’esplai. Hi haurà d’haver un mínim d’ 1,5 metres de distància entre les persones.  

 2. Hem d’organitzar els infants i joves per grups estables. Això ens permetrà analitzar la traçabilitat en cas que hi hagi un cas positiu per covid-19. Vetllarem perquè els infants sempre es mantinguin en el mateix grup i, dins d'aquest, per tal que sempre mantinguin la distància de seguretat d’1,5 metres entre ells. Cal evitar el treball conjunt entre diferents grups estables i, en cas de necessitat, sempre mantenir una distància mínima de 2 metres entre els participants.  

 3. Freqüentment, caldrà fer un bon rentat de mans. L’aigua i sabó hauran d’estar molt presents a les nostres instal·lacions i farmacioles. I, després de fer un bon eixugat de mans (intentant que sigui amb tovalloles d’un sol ús o de paper), podem optar per un gel desinfectant.   

 4. Cal utilitzar al màxim els espais exteriors per realitzar les activitats. 


PREVENCIÓ EN L’ORGANITZACIÓ
 

 1. Abans de començar la nostra activitat cada dissabte i poder participar-hi, els infants, joves i equip educatiu no podrem presentar símptomes compatibles amb la covid-19 ni haver estat en contacte amb una persona positiva durant els darrers 14 dies. De nou, pot ser interessant recuperar la graella de símptomes, el termòmetre, i portar un registre a l’entrada del nostre esplai. 

 2. Ara, més que mai, caldrà tenir les fitxes mèdiques i les inscripcions totalment actualitzades. A més, haurem de portar un excel·lent control de l’assistència dels participants i estar atents i pendents per avisar en cas d’urgència i informar de la traçabilitat. 

 3. Hem d’evitar que les entrades i sortides es converteixin en moments d’aglomeració. Podem adaptar els horaris per tal que es faci de manera ordenada i esglaonada. Això, però, no ens ha d’evitar garantir els espais de trobada amb les famílies per compartir com ha anat la jornada.
PREVENCIÓ EN LA NETEJA I DESINFECCIÓ 
 

 1. Cal ventilar freqüentment les instal·lacions. I, tot seguit, fer-ne una bona neteja (per tant, treure i eliminar la brutícia) i procedir a la desinfecció (eliminar el màxim de microorganismes que puguin estar presents en els materials i superfícies). No podem oblidar que aquesta tasca pot i ha de ser compartida amb els infants i joves. 

 2. Hem de recordar que utilitzarem productes químics. Hem de llegir atentament les etiquetes del producte, per fer-ne un bon ús i protegir-nos correctament. 

 

Dit això, on queda la protecció? Parlar de protecció és reconèixer que la prevenció ens pot fallar i que el virus pot fer acte de presència al nostre esplai malgrat que hàgim pres totes les mesures. Serà moment, doncs, de reduir el seu impacte.  

 1. La mascareta és l’element de protecció més important per a tots els majors de 6 anys i n’haurem de fer ús. Però tampoc ha de ser l’excusa per trencar les distàncies de seguretat.  

 2. La declaració responsable haurà de ser un document (adjunt a la fitxa d’inscripció) on informarem les famílies que existeix un mínim risc. En el mateix, els demanarem la seva col·laboració per informar-nos de qualsevol incidència relacionada amb la covid-19. Però aquest document no ens eximeix de tenir en compte i aplicar tots els punts que estem comentant. 

 3. Estar alerta i reaccionar ràpidament. Cal redactar quin haurà de ser el protocol d’actuació en cas de detectar símptomes compatibles amb la covid-19 mentre realitzem les activitats. En aquest cas, caldrà estar sempre informats de quins són els consells/procediments que marca l’autoritat sanitària.  

Tots aquests consells ens ajudaran a dissenyar el nostre protocol de prevenció i, posteriorment, de protecció. Per a fer-ho amb les màximes garanties, caldrà que l’equip educatiu compti amb la figura del/la responsable de prevenció i higiene, format per la Direcció General de Joventut i el Departament de Salut.  

I mentre ordenem aquesta roba, farem selecció de quina ens posarem més freqüentment i apartarem aquella que no sigui necessària; recordant tot allò que fins ara sempre hem sabut fer molt i molt bé des del lleure:  

 • Mantenir informades a les famílies en tot moment. Tenint en compte tots els aspectes anteriors, pot ser una molt bona oportunitat reunir (per petits grups i torns) a les famílies a l’inici de curs. Els explicarem tota l’adaptació, agrairem la seva confiança i les farem còmplices de tots els nostres protocols. Aquest, a més, serà un bon moment per lliurar el document de declaració de responsabilitat.  

 • Utilitzar la imaginació. Si hem d’adaptar els nostres espais, podem dissenyar un excel·lent sistema de senyalització: anotar quina és la capacitat de les aules, delimitar les zones en les quals encara no s’ha fet la neteja, anotar on podem trobar els gels desinfectants o marcar les zones d’espera. Serà un molt bon treball creatiu i cooperatiu.  

 • Vetllar per una bona gestió dels residus i una compra sostenible. Les mascaretes, els gels i tots els dispensadors de plàstic dels productes de neteja estan generant una gran quantitat de residus. Hem de mantenir els bons hàbits de reciclatge i, pels productes de neteja i desinfectants, vetllar perquè impactin el mínim en el medi ambient. Quan comprem tots aquests productes, podem dedicar una estona a llegir les etiquetes i interpretar-les correctament.  

Tot això, ens implicarà un esforç i cal prendre consciència que serà un nou curs ple de reptes i incerteses. Però de nou, monitores i monitors continuarem estant presents pels nostres infants i joves. Cada dissabte, quan obrim les portes de l’esplai, continuarem educant i transformant la nostra societat. 

És com aquella sensació que tenim un cop acabem de fer el canvi d’armari... Tanquem les portes, recollim l’escala, passem el drap per treure la pols que hem generat i, de cop, ens apareix aquell somriure i pensem: Ja està... Endavant amb la nova temporada! 

ETIQUETES

Educació en el lleure Covid-19

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: