OPINIÓ

Xavi Villalvilla

Periodista digital

30.09.20
La comunicació amb les famílies en un context difícil

Temps de lectura: 3 minuts

Res està ben dit si no és ben entès. Quan hem de comunicar qualsevol missatge, hem d’estar segurs que ha arribat de manera correcta a l’altra banda. En cas contrari, ens hem de plantejar per quin motiu el nostre missatge no s’ha rebut bé.   

Amb l’inici del curs d’esplai, la relació entre l’equip de monitors i les famílies esdevé essencial per mantenir una comunicació òptima en uns temps en què hi ha moltes novetats i canvis constants. Davant d’aquest context, l’equip de monitors ha de treballar molt bé quins missatges vol transmetre i a través de quins canals ho farà. Vivim en una era omnicanal en la qual la informació d’un mateix emissor ens pot arribar per moltes vies.  

L’esplai ha de valorar com són les seves famílies, en quines situacions es troben i quins canals són més adients per arribar-hi amb missatges clars. Les trobades presencials no són recomanables i, ara més que mai, cal aprofitar l’oportunitat que tenim de disposar de tota mena de canals a distància.  

Podem optar per una primera trobada telemàtica (a través de Zoom, Meet, Jitsi, Hangout o altres) amb les famílies per informar bastament sobre les novetats del funcionament del curs a l’esplai. A més, és important anar enviant i recordant qualsevol canvi o nou missatge a través d’altres canals com el correu electrònic, la missatgeria instantània (Whatsapp, Telegram, etc.) i, si s’escau, altres canals no digitals com el correu postal (una carta a través de l’infant o jove, etc.).   

No existeix una fórmula màgica, ja que la realitat de cada esplai és diferent i la seva estratègia de comunicació s’ha d’adaptar a les seves famílies. Un únic canal no acostuma a ser prou eficient per a tots els missatges que hem de traslladar, per la qual cosa haurem de trobar la combinació òptima. I, molt important, hem  de donar missatges el més clars, breus i senzills possibles. Si en una primera reunió donem molta informació, aprofitarem la resta de canals per anar fent memòria amb missatges concisos de tot el que vam explicar.  

Deia el comunicador argentí Mario Kaplún que “la veritable comunicació no comença quan parlem sinó quan escoltem”. No oblidem la importància de tenir una escolta activa de les famílies, dels seus neguits, les seves pors, les seves necessitats. Només així podrem mantenir una perfecta sintonia amb elles. Hem de comunicar millor que mai. 

ETIQUETES

Covid-19 Famílies

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: