OPINIÓ

Redacció Estris

Equip de redacció d'Estris.cat

19.06.18
Elements a tenir en compte durant les vetllades

Temps de lectura: 3 minuts

Quin ha de ser el paper de l'animador/a en la vetllada?

L’animador/a NO és...

 • El protagonista
 • Un orador o un xarlatà
 • Un showman
 • Manipulador de l’espontaneïtat dels infants
 • Organitzador de les activitats 

L’animador/a SÍ ha de...

 • Possibilitar que el grup, per ell mateix, realitzi la vetlla.
 • Estimular un clima de grup.
 • Proporcionar idees, recursos, material... quan la manca d’aquests és un obstacle per al grup.
 • Transmetre confiança i seguretat.
 • Ser el centre d’atenció quan calgui.
 • Procurar la participació de tothom.

 

Possibles ingredients per a una vetllada

1. Cançons i danses: de benvinguda, de gresca, de mímica, encadenades, amb missatge, de serenor, de comiat, etc.

2. Jocs: de presa de contacte, d’animació, de descoberta de possibilitats personals, de serenor, etc.

3. Tècniques: titelles, ombres, contes, lectures, poemes, textos, etc.

4. Mítica: rondalles i llegendes, tradicions i costums, cançons i danses, cerimònies, etc.

5. Normes: de seguretat, de funcionament, de comportament, etc.

6. Rols: animador/a de la vetllada, coordinador, de la música, de la llum, de la decoració, etc.

7. Ambientació: promoció d’activitat i convocatòria, acolliment i col·locació del personal, decoració general, disfresses, etc.

8. Mitjans tècnics: llum, so, música, audiovisuals, efectes especials, etc.

 

La revisió de la vetllada

Per últim, com qualsevol altra activitat de lleure, la vetllada haurà de ser avaluada per tal de treure’n conclusions per a properes ocasions. Els punts que s’han de tenir en compte en la revisió de la vetllada són: 

 • Anàlisi dels continguts pedagògics: Què han après els infants? Quins elements educatius i formatius hem treballat en la vetllada que hem fet? 
 • Revisió de les activitats realitzades: Com s’han realitzat? Estaven ben preparades? Hi ha alguna cançó, dansa, joc o activitat que no hagi funcionat? Per què? Com s’han sentit els infants en cadascuna de les activitats realitzades? 
 • Anàlisi dels ingredients i dinamismes utilitzats: Vam fer una bona preparació? Hi ha hagut aspectes importants que no havíem previst? Com ha funcionat el ritme, la seqüenciació de les diverses activitats, etc.? 

També seria interessant assenyalar variants per a programacions futures i adaptacions per a properes activitats amb l’ampliació tècnica o de recursos necessaris.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: