OPINIÓ

Redacció Estris

Equip de redacció d'Estris.cat

30.09.19
Habilitats bàsiques per a un control emocional adequat

Temps de lectura: 3 minuts

1. Percepció, avaluació i expressió de les emocions.

Aquesta habilitat es refereix al grau en què les persones són capaces d’identificar les seves emocions, així com els estats i sensacions fisiològiques i cognitives que comporten. A més implica la capacitat per expressar adequadament els sentiments i les necessitats que hi estan associades en el moment oportú i de manera correcta.

 

2. Assimilació o facilitació emocional.

Implica l’habilitat per tenir en compte els sentiments quan realitzem un procés de presa de decisions. Les emocions serveixen per modelar el nostre pensament quan volem centrar-nos en una informació rellevant per a nosaltres. Això pot facilitar i poden facilitar el canvi de perspectiva i la consideració de nous punts de vista.

 

3. Comprensió i anàlisi de les emocions.

Implica saber etiquetar les emocions i reconèixer a quina categoria s’agrupen els sentiments, així com conèixer les causes que les generen i les conseqüències futures de les nostres accions.

 

4. Regulació emocional.

Suposa la regulació conscient de les emocions. Inclou la capacitat per estar obert als sentiments tant positius com negatius. A més comprendria l’habilitat per regular les emocions moderant les negatives i intensificant les positives sense reprimir ni exagerar la informació que comuniquen. 

Material elaborat a partir del Dossier “El bosc encantat dissenyat per l’Associació Espanyola Contra el Càncer.

 

* Publicat al Centre d'Interès de la revista Estris 219.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: