OPINIÓ

Mariona Jordana

Jurista

07.11.18
L'escola catalana: un model d'èxit

Temps de lectura: 3 minuts

L’escola és un dels elements més importants de cohesió social perquè és l’espai on es projecten els valors comuns i principis de convivència consensuats socialment. Les famílies poden promoure un ventall de valors molt ampli i en alguns casos oposats. Però l’escola vehicula els valors que com a Estat social i de dret es volen inculcar als infants perquè creixin i es formin. El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment de l’origen, la llengua o les condicions socioeconòmiques de les famílies. 

En els darrers mesos, arran de la situació social i política que s’ha viscut a Catalunya i des de determinats sectors, l’escola catalana està sent focus de valoracions i acusacions i s’està posant en entredit. Es qüestiona la vàlua del professorat, el model d’immersió lingüística, el contingut dels plans docents i, fins i tot, la cohesió social dins de l’escola. 

I en canvi, no es considera el valor, el compromís i la gran aportació que l’escola catalana fa vers la convivència de les persones. Es posen en valor aspectes negatius volent confondre l’opinió pública. Encausant professors de manera arbitrària es busca criminalitzar el pensament crític i infondre la por entre els docents per evitar que puguin explicar el contingut dels plans docents amb total llibertat. Davant d’això, es fa necessari més que mai que tots els agents que treballen per a la cohesió social i tenen vocació de transformació i millora de la societat, defensin i promoguin la importància de l’educació pública i de qualitat com a patrimoni social, cultural i educatiu. 

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: