OPINIÓ

Marga Gayà

Secretaria Tècnica de la PLAVIB

10.04.19
Nova Llei del Voluntariat de les Illes Balears

Temps de lectura: 2 minuts

Per tal d’arribar al document que serà la nova llei del voluntariat de les Iles Balears, des de la Plataforma del Voluntariat hem estat fent una feina constant que té els seus inicis a finals de l’any 2015, quan es va aprovar a nivell estatal la llei del voluntariat.

El posicionament de la Plataforma com a xarxa d’entitats de voluntariat de les Illes, ha estat que la situació actual del voluntariat no estava reflectida a la normativa del 1998 per una banda, i per altra banda, que voluntariat és una forma de participació, de ciutadania organitzada i no pot haver voluntariat en el si de les administracions.

Podem dir que la Plataforma ha col·laborat activament en la redacció de la llei i que s’ha fet una feina de consens on tothom ha pogut participar i dir la seva. Des de la constitució d’una comissió de feina interna, el maig del 2017, que va analitzar les legislacions d’altres comunitats i creant documents de reflexió i debat, s’han fet diverses accions per tal de recollir diferents opinions i suggeriments. Jornades de debat i reflexió, dinàmiques, enquestes online, difusió a xarxes socials són algunes de les accions que hem desenvolupat.Com a xarxa ha estat tota una experiència poder recollir les aportacions de les persones voluntàries i de les entitats, i posteriorment, donar forma a un document que ha servit de base al text que avui ja és la nova llei del voluntariat.

Al nostre parer la llei aposta per un voluntariat a les entitats, un voluntariat format i dinàmic on totes les persones hi tenen cabuda. Recull la participació dels menors d’edat dins programes específics de voluntariat, però també obliga a les entitats adaptar els seus materials i formacions perquè les persones amb discapacitat o dependència puguin participar desenvolupant una acció voluntaria adaptada a les seves capacitats i interessos.

Amb la creació del cens d’entitats de voluntariat de les Illes podrem tenir dades actuals i reals per tal de poder col·laborar en el disseny de polítiques actives que donin suport i reconeixement al voluntariat. L’elaboració del pla autonòmic de voluntariat serà l’instrument on es recullin totes les accions que les diferents administracions posaran en marxa per donar visibilitat i suport al món del voluntariat.

L’enfortiment del Fòrum del Voluntariat de les Illes ens dóna a les entitats de voluntariat un protagonisme real i en igualtat de condicions dins aquest òrgan de consulta, debat, reflexió i disseny del voluntariat.

En definitiva creim que tenim una llei moderna i adaptada a la realitat, ara hem de vetllar pel seu desenvolupament i que no quedi sols en paper. Ara, com a Plataforma, ens tocarà donar suport a les nostres entitats per tal que s’adaptin a la nova realitat normativa però creim que tots sortim guanyant. L’esforç serà per tenir un voluntariat de qualitat i reconegut, deixant clar que no tota participació és voluntariat ni que tot val dins el voluntariat.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: