OPINIÓ

Josep Vilaró

Cap d’estudis de l’Institut Escola Baldomer Solà

16.12.20
On implementar innovació pedagògica?

Temps de lectura: 4 minuts

Actualment en l’àmbit educatiu hi ha un gran moviment de renovació pedagògica i d’innovació, que porta a transformar la pràctica docent d’una manera considerable. Aquest moviment afecta directament l’educació no formal, i també el lleure. Les famílies, els professionals i les entitats interessades en aquesta renovació del món educatiu en general, també veuen necessari que el lleure s’adapti a aquests nous paradigmes educatius perquè aquesta renovació i innovació sigui una realitat.   

 

Organització de grups

Fins ara, a la majoria de centres educatius i entitats de lleure, se sol classificar els infants per l’edat. Per contra, amb aquest canvi de paradigma educatiu, els infants treballen en edats barrejades, possiblement dins de la seva etapa evolutiva. Wild (2011) defensa la diferenciació d’etapes i ja no és l’edat el que uneix els infants sinó l’interès que tenen en comú. Per tant es faciliten les relacions entre iguals que potencien que als infants de diferents edats els uneixin les seves afinitats, necessitats o gustos.  

 

Respecte dels interessos dels infants i joves

 Els infants i joves estan molt acostumats a fer el que toca, allò que ha decidit un adult (monitor, mestres...) ja sigui a l’hora d’aprendre a l’escola o de gaudir el temps de lleure en un esplai, casal, etc. Des d’aquesta nova mirada, s’intenta fer que els infants i joves siguin els protagonistes de la seva educació i del seu lleure. Això es fa donant-los més espais on puguin prendre decisions, ja que el fet de poder escollir el seu camí cap a l’aprenentatge i el de gaudir del seu lleure fa que aquest sigui molt més significatiu i motivador per a ells i alhora potencia molt l’autonomia, cosa que els ajudarà sempre al llarg de la vida.    

Per altra banda, també s’intenta que els professionals coneguin molt bé l’etapa amb què estan treballant ja que això permet preparar activitats molt més adequades i interessants per als infants. En moltes ocasions, les activitats preparades pels adults no han estat prou estudiades i planificades i, per tant, no són adequades. Això pot fer que els infants o joves que hi participin no gaudeixin i acabin veient l’educació formal i el lleure com espais d’avorriment on són obligats a anar i no se’ls té gens en compte en cap moment.    

A la pràctica, què significa això? No significa que els infants i joves faran el que voldran tota l’estona, sinó que, en alguns espais o moments, aquests poden triar entre diferents propostes ben pensades i adequades per a la seva etapa. També hi pot haver espais on ells proposin què es pot fer. Segurament això serà més factible amb joves. En canvi, amb els més petits seran menys moments, ja que per les seves característiques d’edat els serà més dificultós. A més, també hi haurà espais que no podran triar perquè no sempre és possible per logística, funcionament, seguretat, igual que passa a la vida dels adults. A Etapas de desarrollo de Wild (2011), trobem explicades molt bé les necessitats dels infants i joves per a cada etapa de desenvolupament.  

 

Horaris

Hi ha molts estudis que ens diuen quines són les millors hores per aprendre o quantes hores de son necessiten joves i infants per estar bé i poder concertar-se i dedicar-se plenament a l’activitat que vulguin fer. Seria molt bo tenir-ho en compte com, per exemple, el tema de l’horari dels joves que són més aviat nocturns i necessiten dormir més al matí. Té poc sentit que vagin a les 8 del matí a l’institut o que comencin dissabte molt aviat al matí l’esplai perquè no funcionen tan bé. En canvi, els infants més petits, si han dormit les hores necessàries al matí, funcionen molt bé. Per contra, després de dinar és molt complicat treballar amb ells.   

Seria molt interessant aplicar la jornada intensiva a les escoles, sabent que els infants funcionen sobretot de matí i, si cal allargar la jornada per la conciliació familiar, seria molt bo fer-ho mitjançant el lleure.   

Per altra banda, els joves haurien de començar més tard a l’institut, ja que necessiten descansar al matí i a les nits són més actius. També cal replantejar-se si l’esplai per a joves s’ha de fer dissabte al matí o millor fer-lo a la tarda per adaptar-se al seu funcionament. Aquests són alguns dels exemples en què l’horari és clau per treballar per aquest canvi.  

 

Espais

 Els espais han fet un gir important i tenen molta més transcendència del que ens pensem. De fet, hi ha estudis que un espai ben preparat pot augmentar el rendiment un 25%. També hi ha el document de la Generalitat de Catalunya (2017) Despertem mirades a l’entorn de l’espai escolar, que ens parla de la importància dels espais en l’entorn escolar i evidentment aplicable als espais on fem lleure. Segons l’article, perquè un espai fomenti l’aprenentatge ha de ser: polivalent, accessible, polisensorial, vivencial, saludable, comunitari i estètic. Quan parla d’un espai estètic se centra en la necessitat d’aprofundir en l’estructura i l’organització dels diferents elements que tenim com el mobiliari, el material, etc. També hem de tenir en compte que la disposició del mobiliari pot canviar molt el que passi dins l’espai de què disposen els infants i joves. Un altre punt important és la il·luminació, tant pel que fa al to de la llum artificial com a l’entrada de llum natural a l’espai. Els colors més recomanables d’aquests espais han de tendir a colors clars i neutres, evitant així colors molt forts i estridents.   

 

Tipus de jocs o activitats

Si fem una revisió del passat o del present proper recordarem que, tant a l’escola com a l’esplai, casals o colònies, la majoria d’activitats o jocs que fèiem eren a proposta dels adults que ens acompanyaven en aquella activitat d’una manera més o menys directiva. Evidentment, no ho feien amb cap mala fe. Podríem dir que era el que s’esperava, que l’adult dirigís i programés tota l’activitat que el jove o infant havia de fer perquè l’adult té l’experiència i el coneixement per fer-ho. En aquest canvi de paradigma, el paper de l’adult es transforma de forma significativa. Ara podem trobar espais dins de l’escola, l’esplai, el casal o les colònies on l’infant o jove pugui ser més protagonista de les activitats o jocs que fa, fent que aquests siguin molt més motivadors per ells. També cal reforçar la potència del joc com a eina d’aprenentatge i que molts professionals del lleure i de l’educació tenim molt clar. De fet, és l’eina natural que tenen els més petits i no tan petits per aprendre. 

Hi ha moltes opcions de variar aquesta mirada directiva: des de proposar diverses opcions i que els infants i joves puguin triar —com preparar un material i donar-los llibertat perquè experimentin amb el que hem preparat— fins a fer un joc lliure espontani, que també és necessari. Cal dir, també, que fer jocs dirigits, de tant en tant, també va bé, ja que tenim molts tipus d’infants i joves, i cada un d’ells gaudeix amb classes diferents de joc. Per tant, és recomanable fer una barreja i poder oferir diferents opcions perquè tothom es pugui sentir còmode i atendre així la diversitat.   

 

Materials

 Són un punt clau en les activitats i jocs que fan els infants i joves i no sempre se’ls ha tingut la consideració que requereixen. S’ha de procurar treballar al màxim amb material natural, ja que és molt més atractiu per als infants i joves i també treballem el valor de l’ecologia i la sostenibilitat. Podem pensar a vegades que aquest material és molt més car, però fer una bona inversió en material natural surt més econòmic a la llarga, perquè dura molt més que la majoria de materials de plàstic. A banda, cal tenir molt present la seguretat dels materials, ja que aquests estan en contacte directe amb infants i joves i cal que aquest tingui els certificats de qualitat adequats per treballar-hi sense problemes. Per acabar, és important que el material que oferim als infants sigui variat i que potenciï molt la imaginació, com el material no estructurat (elements de la natura, material reciclat, etc.). Per altra banda, també és molt interessant treballar amb diferents recursos digitals, ja que és molt motivador per als infants i podem educar la competència digital, tan necessària de treballar avui en dia.  

Espero que, tenint en compte els diferents punts desenvolupats, us animeu a fer una renovació o innovació del vostre centre educatiu o de lleure. Us ben asseguro que val molt la pena, ja que els infants i joves ho gaudeixen molt més i els professionals de l’educació (mestres i monitors) també. 

ETIQUETES

Infància Joves Pedagogia

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: