OPINIÓ

Carles Corbalán

Formador de lleure

01.10.19
Per a què eduquem?

Temps de lectura: 3 minuts

Als centres d'esplai i els agrupaments escoltes tenim molt clar que la nostra tasca és educar i que ho fem a través del lleure perquè sabem i hem demostrat que és una eina molt potent per aconseguir-ho. I és més, sovint ho pregonem i ho reivindiquem perquè tothom ho tingui en consideració i ho posi en valor. Ara bé, ens hem preguntat per a què eduquem? Hem reflexionat als centres sobre quina és la finalitat de la nostra tasca? 

Podríem coincidir en què educar és provocar canvis. I a partir d'aquí segur que tindríem un ampli i ric debat sobre quina direcció han de tenir aquests canvis, quin és el paper del monitor en els mateixos i tot allò que veiem redactat en els nostres idearis. Però difícilment dubtarem que la nostra tasca consisteix en transformar perquè forma part de la nostra base. Però anem més lluny. Només aquesta ha de ser la nostra finalitat? Ens hem de quedar aquí? Com a agents socials i educatius tenim el deure de contribuir a transformar, també, el col·lectiu. És a dir, la societat. 

No ens podem conformar amb el canvi individual. No podem estar contents només educant infants i joves en uns valors i maneres de fer que se segueixin conformant o aïllant d'una societat que mostra símptomes clars de necessitat de canvi. Dit d'una altra manera, podríem considerar un èxit que els joves que surtin dels esplais amb uns valors i unes capacitats determinades considerin aliens els problemes que els envolten? Rotundament no. 

De fet, gran part dels nostres valors van lligats amb la igualtat, el respecte, l'empatia i amb ajudar els altres. Per tant, no podem dissociar el treball individual de la consciència i de la implicació amb el col·lectiu i afrontar les desigualtats i les injustícies socials i combatre-les per construir una societat millor. 

De la mateixa manera que quan ens plantegem com han de ser els infants i joves en el futur, ens discutirem àmpliament sobre quin ha de ser aquest model de societat i el camí per arribar-hi, però això no ens pot aturar i deixar-nos de braços plegats. Que tinguem opinions diferents no ens ha d'immobilitzar: forma part del fet de ser crítics, debatre i trobar els punt d'unió i, per tant, de fer política. Perquè sí, farem política en el seu significat originari i ho hem d'assumir sense por. Perquè la nostra tasca educativa amb els infants els acabarà implicant amb allò que té relació amb els ciutadans per transformar-ho i contribuir a millorar la societat. 

Aquest ha de ser el nostre paper: sembrar llavors d'implicació i transformació als infants i joves i donar-los el paper protagonista del canvi perquè reverteixi en la societat actual i, sobretot, futura. Així, contribuirem a fer un món millor.

ETIQUETES

Esplai Escoltisme

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: