OPINIÓ

Redacció Estris

Equip de redacció d'Estris.cat

27.08.20
Soc d’un equip!

Temps de lectura: 3 minuts

Decàleg que t’ajudarà a descobrir què pots fer perquè la vivència de monitoratge sigui positiva i agradable  

Aquest decàleg recull consells i recomanacions dels col·laboradors del centre d’interès del número 227 de la Revista Estris.   

1. Prendre consciència de la pròpia vivència, legitimar-la i fer un treball intern personal facilita l’experiència i la resposta. 

2. Els equips són dinàmics i canviants. Cal actuar amb transparència i capacitat de treball davant d’aquestes fluctuacions. 

3. Comprometre’m amb el repartiment de tasques, que han de ser coherents segons la dimensió de l’equip. 

4. Ser conscient que comparteixo projecte amb educadors i educadores que tenen necessitats, interessos i motivacions pròpies i diferents de les meves. 

5. Ser valenta o valent i aplicar a l’equip les eines de resolució de conflictes que donem al grup d’infants o joves. 

6. Sigui monitor/a novell/a o amb experiència, he de ser capaç d’empatitzar amb l’altra persona, i reconèixer què pot aportar cadascú segons les pròpies característiques. 

7. He de poder treballar tant si les decisions es prenen de forma horitzontal com vertical. De fet, la millor opció per a un centre és saber-les combinar segons la situació. 

8. He d’estar obert/a i disposat/ada a realitzar dinàmiques de grup, ja que són l’eina que ens permet treballar vivencialment l’estat relacional del nostre equip. 

9. Les motivacions de les persones evolucionen al llarg de la trajectòria al centre. He de ser capaç d’analitzar aquests canvis per adequar els estímuls motivacionals d’acord al propi moment vital. 

10. No hi ha cap recepta màgica! El que pot funcionar en un esplai potser no ho farà en un altre. 

ETIQUETES

Monitors

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: