OPINIÓ

Santi Amores

Mestre, psicopedagog i membre del Consell Directiu del MCECC

04.06.20
Treballem amb la creativitat

Temps de lectura: 3 minuts

Aquest escenari incert que s’ha presentat amb el coronavirus ens planteja el gran repte d’utilitzar més que mai la creativitat.  Això suposa preparar-nos per l'impredictible, fomentar com a grup la  capacitat d'adaptació, oferir respostes i solucions creatives a conflictes que encara han d’arribar, cercar diferents escenaris possibles que ens podrem trobar i a més a més, dissenyar activitats on hi hagi absència de contacte mutu.   

Es podria dir que alguns monitors o monitores són més creatives que d'altres, però les habilitats es poden treballar. A més, caldria definir què és la creativitat, perquè sembla que només sol associar-se a l'art, la poesia o la música, però també podem ser creatius en ciències, en el nostre dia a dia, al lleure, o creant activitats per l’estiu. La creativitat pot mostrar-se de moltes maneres, cap més vàlida que una altra.  

Tenint en compte que les activitats són “mitjans educatius” hem d’estar alerta de quines activitats tenen cabuda i quines no en la planificació d’aquest estiu. Trobarem la creativitat que totes i tots portem dins si treballem en equip, si sortim de la nostra zona de confort i si cerquem propostes que mai hauríem pensat. Una manera d'estimular la nostra creativitat pot ser:   

1r. Plantejar-nos preguntes obertes, donar-nos espai per buscar les  respostes, llibertat per preguntar, donar les nostres opinions, i amb curiositat, desenvolupar un pensament creatiu i crític.  

2n. Com a equip estem afavorint el meta-aprenentatge, la introspecció i l'autoconeixement fent-nos conscients de la nostra pròpia creativitat i de l'origen o formació dels nostres pensaments: d'on ve la idea? Com la construïm entre tots i totes?   

3r. Podem utilitzar metodologies actives (projectes, racons, espais, tallers...), promoure el protagonisme dels nostres infants i joves perquè puguin construir el seu propi coneixement i decidir el seu itinerari.   

4t. Els casals, colònies o campaments poden arribar a construir un ambient creatiu, un entorn de cooperació mantenint les distàncies socials oportunes. Fomentem la seva imaginació amb activitats i recursos variats i oberts, responent a diferents intel·ligències i estils d'aprenentatge per la convivència.  

5è. Creem espais per aprendre a relaxar-se amb activitats físiques i moviment a l’aire lliure, mitjançant el contacte amb la natura o simplement amb una petita excursió. La desconnexió i l’observació de tot allò que ens envolta contribueix a la creativitat.  

6è. Potenciem aquelles dinàmiques on promovem el pensament crític i una actitud proactiva. Segurament ajudarem els nostres infants i joves a evitar el consum passiu d'informació que han estat rebent aquests dies a les seves llars des de les pantalles.   

7è. Per últim, però no menys important, donem suport a la seva assumpció de riscos, presentant els errors i els fracassos com a part necessària de l'aprenentatge que viurem aquests dies en convivències.   

Per tant, com a equip de monitors i monitores, us animem a desenvolupar la creativitat al màxim. És un bon moment per a fer-ho i sense angoixar-se. Ser creatius suposa ser resolutius i ser imaginatius, dues qualitats que seran útils i beneficioses tant per a vosaltres, com per al vostre grup d’infants i joves. La seva imaginació no té límits i la vostra tampoc, doneu-li via lliure, sense por ni prejudicis. 

ETIQUETES

Estiu Educació en el lleure

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: