OPINIÓ

Clara Seguí

Coordinadora d'Identitat Pastoral de la Fundació Pere Tarrés

04.06.20
Valors espirituals en temps de COVID

Temps de lectura: 3 minuts

La situació viscuda aquests darrers mesos, d'estar a casa, d'experimentar la fragilitat, la vulnerabilitat, les pèrdues no desitjades... ens ha deixat marca. I segurament també preguntes, que aniran sorgint ara que reprenem la nova normalitat.  

Treballar la dimensió espiritual és sempre important pel creixement integral de la persona i en el moment actual especialment necessari. Aquesta dimensió espiritual o transcendent pot ser enfortida a través del treball dels valors espirituals (que són al mateix temps valors humans) i que ens poden ajudar a viure amb més intensitat i profunditat el moment present; i a renovar el nostre compromís i la relació amb el món, la natura i amb els altres.  

El treball de valors es pot realitzar de forma individual o en grup, qualsevol moment del dia pot ser apropiat per anar enfortint a les persones i ajudar els infants i joves a poder mirar la realitat amb ulls nous.  

Us proposem 5 valors per desvetllar i algunes activitats a realitzar.  

Amistat:  és un valor que té un lloc important al llarg de tota la vida "Un amic o amiga fidel és un refugi segur: qui el troba, ha trobat un tresor" (Sir 6, 14). En aquests temps de confinament on hem estat distants físicament de les nostres amistats segur que ens hem adonat de la importància de les amistats en la nostra vida, de quines són les persones que realment tenen una contribució positiva en la nostra persona. El poema que es diu  El color dels amics pot ajudar a reflexionar i a treballar l'amistat i els seus matisos amb els infants i joves.  

Solidaritat:  durant la pandèmia ens hem adonat que estem més connectats del que ens imaginem i que hi ha una interdependència entre nosaltres. La solidaritat és aquest valor que ens dona la possibilitat de fer una aportació positiva més enllà de la petita o gran acció que puguem realitzar. Hi ha un poema,  El pes d'un, on és remarca la importància del que fem i la seva transcendència. Per acompanyar-lo amb una activitat ,es podria fer un trencaclosques on cada participant té una peça a la qual cal donar color. Potser un cop les peces estiguin muntades allò que hem pintat individualment cobrarà un sentit nou i diferent en formar part d’un conjunt.  

Agraïment:  ens resulta molt fàcil acomodar-nos a allò que tenim al voltant i pensar que és normal quan realment és un regal. Agrair no sols per posar en relleu el que ens envolta sinó també per viure amb una actitud més positiva i fer l'exercici de reconèixer i adonar-nos internament d’allò que ens envolta. Es poden fer diferents activitats per reforçar aquest valor: buscar un moment al dia en què cada persona agraeix alguna cosa viscuda, fer un mur o tenir una caixa on poder escriure que s'agraeixin del viscut durant el dia.  

Gaudir:  tants dies a casa segur que l'avorriment s'ha fet present, i segur que hi ha moltes ganes de fer moltes coses. Cal ser conscients que l’important no és la quantitat d’experiències sinó gaudir de cada moment, de les grans i de les petites coses, de la natura, de les persones que ens envolten. En aquest  Recull d'exercicis de Mindfulness  hi trobareu una varietat de propostes.  

Esperança: ens toca viure un temps més llarg d'incertesa perquè no sabem què ens ofereix el futur i el valor de l'esperança pot a ser de gran importància, ja que ens fa mirar el futur amb optimisme però al mateix temps sense oblidar el present. Mirar el futur amb esperança ens pot obrir a descobrir noves possibilitats, reinventar-nos i en definitiva, ajudar-nos a assumir la realitat que ens toca viure. Es podria realitzar un dibuix col·laboratiu, on cada persona comença a dibuixar com imagina el futur, expressant els seus somnis, desitjos... Després passem el nostre dibuix a la persona que tenim al costat, i així unes quantes vegades. Al final reprenem el dibuix que havíem iniciat per acabar-ho, segur que no és com nosaltres pensàvem però potser és molt millor. L'esperança ens ajuda a adaptar-nos sense perdre mai la il·lusió.  

ETIQUETES

Covid-19 Fe

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: