Com créixer en la dimensió espiritual?

Com créixer en la dimensió espiritual?
Autor: Clara Seguí

Edats:
Grans (12 - 15 anys) Joves (16 - 18 anys) Monitors/es Famílies

Descripció:
Descobrim aquest manual per aprendre a viure conscientment

Contingut

De què parlem quan diem dimensió espiritual de la persona?

La dimensió espiritual és una capacitat innata de tota persona. Aquesta ens permet endinsar-nos en nosaltres mateixos, integrar el que succeeix en el nostre dia a dia, viure d’una manera conscient tot el que ens envolta, i, per tant, actuar de forma compromesa amb relació a l’entorn i als altres. La dimensió espiritual, igual que les altres dimensions de la persona, cal ser treballada i tenir-hi cura al llarg de la vida.

Termes per referir-nos a la dimensió espiritual

Ens trobem amb diferents termes per parlar de la dimensió espiritual a causa de la gran riquesa de matisos que té. Alguns són: 

  • Interioritat: és l’àmbit del nostre interior on té ressò allò que succeeix a l’entorn, on sentim, experimentem, somiem, imaginem situacions, raonem les accions.
  • Espiritualitat: és la capacitat de cercar i preguntar-se pel sentit d’allò que passa al nostre voltant i a la nostra pròpia vida.
  • Religió: és un sistema de creences, dogmes i rituals als quals la persona s’adhereix i viu de forma coherent a aquesta.
  • Fe: és una opció individual que assumeix la persona. Aquesta adquisició fa que visqui les creences i les pràctiques d’una certa religió.

Per què cal treballar la dimensió espiritual?

Vivim en un moment en què el ritme és frenètic. Els dies volen. Fem una gran quantitat d’activitats i la rapidesa amb què tot succeeix no ens permet gaudir del moment. Fins i tot, a vegades, ens adonem del que hem viscut quan tornem a veure les fotos, quan parlem amb els amics i les amigues o veiem els posts que hem fet a les xarxes.

 El desenvolupament de la dimensió espiritual ens ensenya a viure i a gaudir la intensitat de cada moment.

Quins aspectes cal tenir en compte per desenvolupar la dimensió espiritual, i com posar-los en pràctica

TREBALL CORPORAL

Aprendre a escoltar el cos

Els exercicis de relaxació física, ens ajuden a ser conscients de les parts del cos que estan amb més tensió i a descarregar-los.

 Un exercici que pot ser de gran ajuda abans de començar qualsevol activitat és seure còmodament i començant pel cap i acabant per als dits dels peus, anar relaxant els músculs del cos. Ho podem fer amb un simple exercici que és contreure els músculs durant alguns segons per després relaxar-los. Ho podem repetir 3 vegades amb cada múscul. Uns exemples per fer-ho: arrugar el front, elevar les celles, arrugar el nas i els llavis o prémer el puny contraient mà. Aquests són alguns dels exemples amb els quals podeu començar i posteriorment seguir amb la resta del cos.

Aprendre a respirar de forma profunda i diafragmàtica

La respiració és un element fonamental. Ens ajuda a fer-nos conscients de nosaltres mateixos i viure el moment.

Una activitat a realitzar és convidar a una persona (asseguda o dreta) que col·loqui la seva mà sobre la panxa perquè noti com la panxa s'infla quan agafa aire i es va desinflant en expirar l'aire. Cal fer-ho de forma lenta i amb els ulls tancats.

Tenir consciència dels sentits que ens mantenen en contacte amb el món

Els exercicis d'Atenció Plena o Mindfulness ens ajuden a adonar-nos de la importància dels sentits.

L'exercici de la pansa ens pot ajudar a copsar la importància dels sentits i a trencar automatisme que ens duu a engolir més que a gaudir-ne. Es tracta de donar una pansa a cada persona i després guiar-la perquè, de forma tranquil·la, primer l’observi, la seva olor i textura, que se la posi sobre la llengua, que la deixi a la boca, atès el seu gust, sentir com baixa per la gola, la quantitat de persones implicades perquè la pansa arribi avui a les meves mans... Amb aquest exercici podeu reflexionar com una pansa pot provocar tantes sensacions en nosaltres.

INTEGRACIÓ EMOCIONAL

Consciència emocional de l'impacte que té en el nostre interior el que passa a la nostra vida

Pintar un mandala és un exercici molt senzill, però d’una gran ajuda per relaxar-nos i adonar-nos del que ens passa per dins emocionalment. Només cal un lloc tranquil, música de fons, uns mandales impresos, uns llapis de colors i una estona tranquil·la per anar omplint de color el mandala. És important en finalitzar, dedicar-hi uns minuts a veure el mandala acabat i veure el conjunt.

Capacitat d'exterioritzar el que succeeix en el nostre interior

L'expressió artística ens ajuda a exterioritzar la vivència interior amb un llenguatge no verbal: modelar un tros de fang, pintar, escriure, entre d’altres.

Amb la pregunta "Com estàs?" "Com ets sent avui?", una música de fons i un tros de fang és suficient perquè a través d’anar treballant el modelatge, la persona pugui expressar el que està experimentant amb més facilitat que a través de paraules.

Consciència de les nostres capacitats i límits

Les visualitzacions, amb l'ajuda de símbols i d’imatges, fan sortir a la llum les nostres capacitats i ens ajuda a encausar el què vivíem i a prendre consciència del poder del pensament i de la voluntat. 

Una visualització per treballar l’autoestima podria treballar-se amb aquest exercici. El que farem primer serà tancar els ulls i respirar lentament. Després anirem imaginant un tresor submergit al mar (el tresor que amaga el seu cor) el qual té ara la forma d’un misteriós cofre. Demanarem que sentin la frescor de l’aigua o els colors estranys dels peixos. Per últim, se’ls hi dirà que obrin el cofre i mirin els tresors que s’hi amaguen. Alguns d’aquests tresors ja els coneixien, altres estaven tan amagats que els descobreixen avui per primera vegada.

OBERTURA A LA TRANSCENDÈNCIA

Descobrir els valors que donen sentit a la vida

Els jocs o els contes són una eina que ens pot ajudar a adonar-nos del que realment és important per a cada persona a la vida.

 Un joc seria imaginar-nos que ens traslladem a viure a un altre país. Què posaries a la teva maleta? (S’ha de tenir en compte que només pots portar 20 kg). De sobte el pilot ens diu que l'avió té massa pes i que cal deixar anar coses per poder seguir el viatge. Del que portes a la maleta, de què et desprendries? Encara hi ha massa pes i només pots quedar-te amb dues coses. Quines serien? Segur que aquestes dues coses són realment rellevants per a tu?

Veure la diversitat com a complementarietat, descobrir la diferència i la riquesa de cada cosa o persona

La contemplació d'imatges ens pot ser de molta utilitat.

Per aquest exercici ens calen diverses imatges, siguin de revistes o impreses. Agafem a l'atzar dues o tres imatges. L’exercici consta en trobar una relació entre elles i veure què tenen en comú. Potser a primera vista no hi ha res, però si ens prenem temps hi trobem relacions. Quan acabem l’exercici podem recordar que, en situacions o amb persones que, a primera vista no ens agraden o són diferents, si les mirem amb més atenció, podem descobrir que tenim molt més en comú del que ens semblava.

Descobrir aquell que ens habita i la relació amb Ell

La meditació d'un text bíblic ens ajuda i ens obrirà cap a una experiència amb el transcendent/Déu.

 La Lectio Divina és una manera de llegir el text de la Bíblia o evangeli i cal només seguir aquestes preguntes:

  • Què diu el text? Què succeeix en aquest passatge de l'evangeli?
  • Què em diu Déu en aquest text? Ho podem relacionar amb algun succés o experiència de la vida.
  • Què li vull dir jo a Déu sobre el text?
  • Què fer com a resultat de l'oració?

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: