Què ens diuen les "Carolinas y las Peponas"?

Què ens diuen les "Carolinas y las Peponas"?
Autor: Gemma Tadeo, Istar Montull i Sílvia Sorolla

Participants: Indiferent


Edats:
Petits (4 - 8 anys) - Mitjans (9 - 11 anys)


Espai: Pot ser tan interior com exterior


Durada: 40 minuts, aproximadament

Descripció:
Descobrim les característiques i qualitats de cadascuna!

Objectius

Per als monitors/es:

  • Guiar els infants al fet que compleixin els dos rols de la cançó.
  • Extrapolar les característiques dels rols de la cançó als rols de gènere.

Per als infants o joves:

  • Identificar les característiques de cada un dels rols.
  • Reflexionar sobre els estereotips de gènere.
  • Entendre que el gènere és una construcció social.

Material necessari

No es necessita cap tipus de material.

Introducció

Representar i ballar la cançó tradicional de Carolinas i Peponas.

Desenvolupament

Posarem els nens a un cantó de l’espai i les nenes a un altre cantó de manera que estiguin cara a cara. Les nenes començaran ballant, cantant i representant el rol de la Carolina i després els nois el de la Pepona. La cançó consisteix en una conversa on primer s’expressen les noies (Carolines) i posteriorment els nois (Peponas), i així consecutivament.

Un cop a finalitzada la conversa s’inverteixen els rols i els nens faran de Carolines i les nenes de Peponas. Es reprodueix la conversa anterior exactament igual (expressió no verbal, verbal, paralingüístics...) però amb els rols invertits.

Després que cada subgrup d’infants (separat per gènere) hagi experimentat els dos rols, passem a descriure les característiques de la Pepona i de la Carolina. Es posen dues cartolines grans a terra, una amb el nom de Carolina i l’altre amb el de la Pepona. Els infants, amb l’ajuda dels/les monitors/es, aniran col·locant característiques de cada una d’elles sota la cartolina.

Finalment, farem una conclusió per extrapolar el que representa cada personatge de la cançó amb la realitat. Veurem si amb els infants podem comparar els rols de la Carolina i de la Pepona amb els rols de gènere de la nostra societat. I si és així, quin és el rol que ens agrada més? El de la Carolina o el de la Pepona. I per què?

  • Cançó: Carolinas y Peponas

Yo me llamo Carolina…

Pitas, pitas, pitas,

Pitas, pitas, pitas,

Soy una muñeca entera de Cristal.

Aix...

 

Yo me llamo La Pepona

Toma, toma, toma

Toma, toma, toma

Soy una muñeca hecha de cartón

Zas…

 

(Carolinas)

Yo me pongo mis lazitos

Pitas, pitas, pitas,

Soy una muñeca entera de cristal. AIX…

 

(Peponas)

Pues anda que yo me lío la Maroma

Toma, toma, toma

Soy una hecha de cartón. ZAS...

 

(Carolinas)

Yo me pongo las braguitas,

Pitas, pitas, pitas,

 

(Peponas)

Pues anda que yo me pongo los calzones,

Toma, toma, toma

 

(Carolinas)

Yo me pongo mis braguitas,

Pitas, pitas, pitas,

 

(Peponas)

Pues anda que yo me peino con rastrillo,

Toma, toma, toma

 

(Carolinas)

Yo me baño en la piscina,

Pitas, pitas, pitas...

 

(Peponas)

Pues anda que yo en el charco de la esquina,

Toma, toma, toma...

Avaluació

  • Els infants han sigut capaços de poder treure característiques de cada un dels personatges de la cançó?
  • Els infants han pogut reflexionar a partir de representar la cançó sobre els estereotips de gènere de la nostra societat?
  • Els infants han sentit més empatia per un personatge que per l’altre?
  • Els/les monitores han sigut capaços de poder conduir el grup a una reflexió amb perspectiva de gènere?

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: