Revisem la nostra comunicació!

Revisem la nostra comunicació!
Autor: Gemma Tadeo, Istar Montull i Sílvia Sorolla

Participants: L’equip de monitors/es


Edats:
Monitors/es


Espai: Indiferent


Durada: 1 hora

Descripció:
Quin grau d’inclusivitat tenen els nostres missatges?

Objectius

Per als monitors/es:

  • Millorar la inclusió en els petits detalls.
  • Reflexionar i conscienciar-se dels rangs socials presents en els seus grups d'infants o joves.
  • Fer autocrítica com a equip i individualment.

Per als infants o joves:

  • Normalitzar un vocabulari inclusiu.

Material necessari

Paper mural, folis, retoladors, blue tack i escrits propis de l'entitat, per exemple: correus electrònics, cartes, missatges de les xarxes socials o qualsevol via de comunicació utilitzada.

Introducció

La següent activitat consisteix en un conjunt de passos per poder treballar amb el nostre equip de monitors/es la inclusivitat que hi ha en els nostres missatges com entitat.

Les accions més quotidianes poden normalitzar les opressions. És per això que, cal replantejar-nos com ens comuniquem i si tots els infants i joves que participen en la nostra activitat s'identifiquen amb els missatges que utilitzem.

Desenvolupament

El primer pas que farem consisteix a compartir l'observació que tenim feta de cada infant. Per fer-ho utilitzarem un paper mural i anirem anomenant infant rere infant i ens centrarem en quatre preguntes: gènere?, família? diversitat?, relació amb el grup i amb si mateix/a?

Anirem contestant i, alhora que ens compartim el màxim d'observacions, farem unes gràfiques al paper mural de la paret.

Després d'haver parlat de totes les realitats del nostre grup farem un llistat al paper mural on escriurem els articles o caràcters que creiem que s'haurien d'usar com a entitat perquè totes les persones se sentin incloses.

Després revisarem en petits grups els nostres correus electrònics, missatges de les xarxes... i iniciarem subratllant totes les terminacions, els articles o formes pronominals que podrien qüestionar-se i aniríem omplint amb les solucions plantejades prèviament.

Avaluació

Per finalitzar tancaríem l’activitat generant un espai de debat i de reflexió en què podríem compartir què ha passat, la quantitat d'espais que hem hagut de modificar, què passa quan no tens en compte alguna diversitat i com ens hem sentit en l'àmbit personal. Per a concloure, incidirem amb quins aspectes creiem que cal donar-li més força.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: