Juguem a futbol d'una manera diferent

Juguem a futbol d'una manera diferent
Autor: Héctor Callizo Felipe

Participants: De 10 a 20 participants


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys)


Espai: Pista de futbol sala


Durada: De 20 a 30 minuts

Descripció:
Metodologia basada en el futbol a tres temps utilitzant l’esport com a eix vertebrador per a l’adquisició de valors i d’hàbits saludables

Objectius

  • Incrementar el grau de respecte i de cohesió grupal a través de la pràctica esportiva
  • Eliminar les etiquetes derivades de l’heterogeneïtat i la diversitat existent dins del grup

Material necessari

  • Treballar en equip per l’assoliment d’objectius comuns
  • Respectar la diversitat cultural existent dins del grup

Introducció

En primer lloc, els partits de futbol a tres temps s’estructuren en tres grans blocs. En el primer, els membres dels dos equips hauran de pactar de manera autònoma un seguit de normes relacionades amb els conceptes a desenvolupar (en aquest cas la interculturalitat, el respecte i el treball en equip), per la seva posterior aplicació al llarg de l’activitat. Seguidament, el monitor/a haurà de plasmar les regles pactades pels infants en una graella d’observació. 

Dos exemples de normes podrien ser:

  • Tots els jugadors/es han de tocar la pilota abans de marcar un gol, ja que sinó aquest no pujarà al marcador.

Si hi ha una falta de respecte entre jugadors/es, aquests hauran d’anar agafats de la mà durant un període de temps determinat o bé verbalitzar una característica positiva a cada un dels membres del grup per poder reincorporar-se al partit.

Desenvolupament

En el segon bloc, els infants jugaran el partit de futbol sala sota les normes que han pactat amb anterioritat. El monitor haurà d’anar apuntant el compliment de les regles i el nombre de gols de cada equip en la graella d’observació. Cal destacar que el monitor tindrà el rol d’observador i únicament haurà d’intervenir si els infants no solucionen el conflicte de manera autònoma.

Avaluació

En el tercer bloc, s’ajuntaran els dos equips i els monitors/es per avaluar del partit. Cada equip auto-avaluarà el seu grau de participació i el compliment de les normes pactades al primer temps, tot establint una puntuació de l’1 al 5 pels dos ítems avaluats. Seguidament, els dos equips es coavaluaran, tot indicant una puntuació de l’1 al 5 respecte al grau de compliment de les regles establertes al primer període. Una vegada tenim aquestes tres puntuacions els monitors comprovaran si les autoavaluacions i les coavaluacions entre equips es corresponen a les actituds observades al llarg del partit de futbol. Seguidament, sumarem les puntuacions i afegirem el nombre de gols anotats per cada equip, tot establint una puntuació final. És a dir, mitjançant aquesta metodologia no guanya l’equip que més gols marca sinó aquell que més respecta les normes establertes al primer temps. En darrer lloc, seria imprescindible realitzar una reflexió per tal d’afavorir l’assimilació dels continguts treballats i convertir-los en significatius, tot proposant un seguit de preguntes relacionades amb la vivència dels infants al llarg de l’activitat. Alguns exemples de preguntes podrien ser: Com us heu sentit? Què creieu que és el treball en equip? És indispensable? Podem aconseguir millors resultats si treballem en equip? Al llarg de la vostra vida quotidiana treballeu en equip? Sabeu què és la interculturalitat? Perquè creieu que es posen etiquetes a les persones en funció de la seva procedència? Podríeu enumerar esportistes d’elit d’un altre país i explicar els seus mèrits professionals?

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: