Construïm el passat

Construïm el passat
Autor: Àlex Moreno

Participants: D’entre 11 i 15 anys


Edats:
Grans (12 - 15 anys)


Espai: Aire lliure. Preferentment, en una zona gran i amb bosc


Durada: 2 hores

Descripció:
Joc que mescla parts dinàmiques i no dinàmiques amb l’objectiu de treballar el progrés de la participació sociopolítica

Objectius

Per als monitors/es:

  • Vetllar pel bon funcionament de l’activitat
  • Motivar als equips que, per raó del seu estament social, disposen de pocs recursos
  • Evitar que els equips privilegiats abusin dels seus privilegis

Per als infants o joves:

  • Conèixer la història de la participació sociopolítica
  • Competir sanament
  • Desenvolupar la motricitat fina i la creativitat
  • Utilitzar amb seny els privilegis atorgats en funció de cada estament social
  • Tractar amb cura el material per a la construcció


Material necessari

Xiulet, cartró, retoladors de colors, llapis, colors, paper de xarol, cordill, cola d’enganxar, cinta adhesiva, pinzells, pintures i altres elements de decoració, i material variat per a les proves.

Introducció

Apareix un historiador preocupat perquè han desaparegut les pàgines del seu llibre d’història, de manera que tot el que havíem après fins ara ha canviat. Per això demana als infants que l’ajudin a recuperar les pàgines del llibre.

Desenvolupament

Hi haurà 3 equips d’aproximadament unes 10 persones com a màxim. Cada equip serà un estament social: aristocràcia, burgesia i classe obrera (en funció dels infants, es poden adaptar els estaments). Segons el grup social, cada equip tindrà més o menys facilitats per a les dues parts del joc (a decidir per l’equip de dirigents).

El joc estarà dividit en tres fases: l’Edat Mitjana, l’Edat Moderna i l’Edat Contemporània. El joc combinarà dues parts. Per una banda, els equips hauran de construir, amb el material proporcionat, una casa que representi el seu estament (20 minuts). Un cop s’esgoti el temps, els monitors avisaran indicant que s’ha acabat la part de construcció i que ha arribat el canvi d’etapa històrica (5 minuts). Prèviament, cada equip ha de decidir qui d’ells disputarà cada canvi d’Edat per tal d’obtenir més material. La fase de canvi d’Edat pot comptar amb diverses proves: relleus, jocs amb la pilota...

Qui guanyi cada fase obtindrà una pàgina del llibre.

Avaluació

Es posarà un paper d’embalar al mig i els equips hauran d’escriure com s’han sentit durant el joc etcètera. És un bon moment per tancar l’activitat amb una senzilla explicació.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: