Dissenyem el decisiòmetre!

Dissenyem el decisiòmetre!
Autor: Gemma Muñoz

Participants: Tothom qui ho vulgui


Edats:
Mitjans (9 - 11 anys) - Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es - Famílies


Espai: Indiferent


Durada: 1 hora

Descripció:
La participació entesa com a col·laboració en la presa de decisions que ens afecten és sovint una utopia. Els nostres adolescents i joves no acostumen a participar d’aquelles decisions que veritablement els afecta. Sovint, quan comencen a fer-se responsables de la presa de decisions de fets rellevants, es troben perduts i desorientats. Practiquem com és això de prendre decisions? Fem que es mullin!

Objectius

Per als monitors/es:

  • Conduir de manera assertiva la comunicació grupal perquè puguin prendre diferents decisions.
  • Acompanyar els joves en la construcció del seu propi sistema de presa de decisions i en la valoració d'aquest.

Per als infants o joves:

  • Prendre decisions, prendre part de diferents temes.
  • Reflexionar sobre els diferents sistemes de participació que hi ha a la societat.

Material necessari

No és necessari cap material específic.

Introducció

Partim amb el grup de joves d’una conversa prèvia que ens serveixi per conduir les següents preguntes: Què vol dir participar? Anar a votar és participar? Què hi decidim? En quines decisions de les quals ens afecten hi participem? Decidir s’entrena? Com és més útil decidir en grup? Votar és sempre just?

A través d’aquestes preguntes podem conduir un debat que ens permeti plantejar-nos la possibilitat de crear altres mètodes per prendre decisions.

Desenvolupament

En grups de 4, els joves podran dissenyar de manera específica un sistema per prendre decisions que els poden afectar. Entre tots hauran de triar el mètode que volen establir per prendre les decisions en grup, o bé els diferents sistemes; si és que pacten diferents sistemes segons les situacions.

Els decisiòmetres hauran de recollir les aportacions de tots i totes, i el seu disseny haurà de contestar de manera clara i específica les següents preguntes:

  • El mètode parteix de la cerca del consens, l’acord de la majoria o bé una alternativa? Si es pretén trobar una alternativa, ha de quedar especificada.
  • Com es gestiona la conversa del grup? La informació? I les intervencions?
  • Les intervencions són sempre en gran grup? Petit grup? Hi ha acord previ en parella o petit grup?
  • Les intervencions estan regulades per un temps específic? Tota la informació es comparteix amb el grup o hi ha alguna persona que centra algun tipus d’informació que no cal compartir?

Cada grup, un cop contestades les seves preguntes, a tall de declaració d’intencions, ha de definir pas per pas què és allò que anirà passant en el procés de presa de decisions.

Avaluació

Per avaluar els decisiòmetres, hauran d’estar sotmesos a la prova de fer-los servir com a sistema per triar el decisiòmetre o sistema de presa de decisions del grup. El que podrem avaluar, al marge de si el sistema és útil en l'àmbit pràctic o no, és com els infants i/o joves reaccionen davant de les dificultats.

El fet d'utilitzar els diferents sistemes a nivell pràctic i valorar-los permet observar in situ quins són els avantatges i els inconvenients, com funcionen i si recullen o no les aportacions de tothom.

L'educador/a podrà conduir a través de preguntes els diferents processos per acompanyar els participants en la presa de consciència de quines són les debilitats dels sistemes dissenyats.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: