Dissenya el teu prototip

Dissenya el teu prototip
Autor: Dissenyem un prototip per evitar el consum d’articles d’un sol ús

Participants: Joves d’entre 14 i 18 anys


Edats:
Joves (16 - 18 anys)


Espai: Espai diàfan on es pugui experimentar amb diferents materials


Durada: 4 hores

Descripció:
Al llarg del dia consumim gran quantitat d’objectes, aliments, accessoris. Molts d’ells fan servir embalatges d’un sol ús produint una gran quantitat de brossa que sovint no es recicla. Si multipliquem aquesta quantitat de brossa per la població actual, el resultat són milions de tones de residus, només dels embalatges. Existeixen alternatives reals? Hi ha alguns materials més adequats que d’altres?

Objectius

Per als monitors/es:

  • Fomentar el pensament crític i la resolució de problemes.
  • Oferir informació sobre la situació actual pel que fa al reciclatge i les conseqüències del model de consum actual.
  • Guiar, a través de preguntes, el procés de disseny dels diferents prototips per tal d’ajudar a dissenyar un prototip realista amb materials al nostre abast i d’ús real.

Per als infants o joves:

  • Desenvolupar consciència ecològica sobre els problemes mediambientals actuals.
  • Qüestionar el model de consum actual i desenvolupar alternatives realistes.
  • Redissenyar col·lectivament els models de consum per reduir la quantitat de residus.
  • Col·laborar socialment amb els prototips resultants per tal detenir una incidència global.

Material necessari

Material fungible de tota mena

Introducció

El taller de disseny d’un prototip tindrà una fase inicial d’una hora amb els joves on rescatarem les seves idees prèvies sobre el model de consum actual i les conseqüències que se'n deriven. Podem comentar alternatives i oferir la possibilitat de dissenyar un prototip alternatiu de consum que pugui substituir algun element d’un sol ús com pot ser: palletes, bosses de plàstic, tampons, embalatges de tota mena, etcètera.

Desenvolupament

El taller tindrà 4 fases i es distribuirà de la següent manera:

Fase 1: 1 hora

Debat en gran grup

Què en sabem sobre el model de consum actual?

Fase 2: 1 hora

Previsió de necessitats en el disseny

Per grups o individualment, flexibilitzant els agrupaments, els joves pensaran sobre una necessitat, un objecte d’un sol ús que calgui substituir i dissenyaran un recull de necessitats que el seu disseny ha de cobrir.

Fase 3: 2 hores

Dissenyem el prototip

Segons el material que considerem necessari el nostre prototip pot ser digital, només un dibuix, una producció real... Haurem d’ajustar la idea a la realitat que ens acompanya, però en qualsevol cas, cada grup o jove ha de descriure detalladament com és el seu disseny i quines funcions té.

Fase 4: 1 hora

Exposició en gran grup

En gran grup de nou, compartirem quins són els dissenys i amb aportacions de tothom, valorarem quin dels prototips és realista, el podem extrapolar a diferents realitats, requereix un material fàcil d’aconseguir, cobreix necessitats actualment cobertes per elements de consum d’un sol ús.

D’aquesta manera podrem concloure com volem compartir aquest prototip en el nostre entorn social més proper. Podem compartir-lo amb serveis municipals? Hi ha algun concurs de disseny de producte que ens pugui interessar? Ens podem plantejar distribuir mostres? Podem compartir el prototip amb alguna empresa?

Avaluació

L’activitat és autoavaluativa. Per tant, cada jove o grup, depenent de com hagin treballat podrà avaluar el seu propi prototip tenint en compte les aportacions dels altres companys. Segons les preguntes i qüestionaments dels altres podran anar fent consideracions sobre si el disseny és apte per un ús real.

Alhora, nosaltres podrem conduir el debat a través de preguntar, transformant les seves aportacions quan calgui per fer-les útils per a la resta de grups. Es valorarà la capacitat per a qüestionar-se els mateixos dissenys amb les aportacions dels altres. És realment interessant que els joves puguin ser crítics i realistes amb les seves pròpies creacions.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: