Tinguem en compte la diversitat cultural (i la del centre)

Tinguem en compte la diversitat cultural (i la del centre)
Autor: Cristina López Ros

Edats:
Petits (4 - 8 anys) Mitjans (9 - 11 anys) Grans (12 - 15 anys) Joves (16 - 18 anys) Monitors/es Famílies

Descripció:
La diversitat cultural i de creences dins del grup és una oportunitat pedagògica per enriquir els espais quotidians.

Contingut

Entre els infants i joves del nostre grup podem trobar-nos diferents cultures i creences, les quals podem aprofitar per a la nostra tasca educativa. Aquest manual pretén abordar com podem enriquir els espais quotidians del dia a dia a l’esplai o el cau.

És important tenir materials i recursos que ens permetin treballar amb els infants la diversitat cultural que hi ha arreu del món. En canvi, en moltes ocasions, només cal aprofitar la pluralitat que ja hi ha al nostre propi centre. Tan sols observant el nostre entorn segur que trobem diferents religions i creences, diferents cultures i educacions o multituds d’aficions diferents. També les podem tenir en compte a l’hora de planificar les nostres accions educatives. Abans de veure com ho fem, però, entenguem què és la diversitat cultural.

Segons Verhelst (1994, citat a Morlano, 2007, p. 7), «la cultura és una cosa viva, composta tant per elements heretats del passat com per influències exteriors adoptades i novetats inventades localment. La cultura té funcions socials. Una d’elles és proporcionar una estimació de si mateix, condició indispensable per a qualsevol desenvolupament, sigui aquest personal o col·lectiu».

D’altra banda, a l’article 2 de La diversitat cultural al pluralisme cultural de la Declaració Universal dels Drets Humans de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural (2002) s’afirma que:

«A les nostres societats cada vegada més diversificades, resulta indispensable garantir unes polítiques que afavoreixin la integració i la participació de tots els ciutadans i que garanteixin la cohesió social, la vitalitat de la societat civil i la pau. Definit d’aquesta manera, el pluralisme cultural constitueix la resposta política al fet de la diversitat cultural. Inseparable d’un context democràtic, el pluralisme cultural és propici per als intercanvis culturals i el desenvolupament de les capacitats creadores que alimenten la vida pública.»

Amb aquesta afirmació entenem, doncs, que els centres educatius tenen un paper important en el tracte de les diferents cultures.

Des de fa dues dècades, i a causa dels moviments migratoris de diferents procedències com el nord d’Àfrica, el sud d’Amèrica, els països de l’est d’Europa o l’Orient ens trobem amb centres educatius que acullen infants de diferents procedències, costums, formes de pensar i de relacionar-se.

És per aquest motiu que les monitores, les educadores i les mestres que treballem cada dia amb infants en espais educatius com  els esplais, els centres educatius o els espais socioeducatius hem de reflexionar sobre com eduquem les noves generacions per garantir la voluntat de conviure entre persones de forma respectuosa, entenent que existeix la diversitat, tant individual com cultural.

Un cop ja sabem què és la diversitat cultural, i per tal de treballar-la dins dels nostres espais educatius, us faig arribar una sèrie de propostes separades per cicles i etapes maduratives.

Segon Cicle d’educació infantil (3 a 6 anys):

Activitat 1:

Nom de l’activitat: La meva capsa personal

Edat: 3-4

Desenvolupament: Demanem a les famílies que expliquin a l’infant coses personals: Per què té aquest nom? A quin hospital va néixer i el lloc? Quan va pesar? Tot això ho faran arribar de forma escrita dins la capsa. També hi poden posar fotografies, el peluix preferit, etc.

Cada infant podrà exposar davant dels companys la seva capsa personal amb l’objectiu de poder saber-ne més i observar aquelles diferències i aquelles coses que ens fan iguals. 

Activitat 2:

Nom de l’activitat: D’on soc?

Edat: 4-6

Desenvolupament: Creem un mapa del món amb paper d’embalar i expliquem entre tots els noms dels continents, les característiques, les cultures, etc. És aquest un bon moment per anar preguntat als infants si poden situar el seu lloc de naixement dins del mapa. Intentarem que tots els infants puguin escriure el seu nom en un paper i que aquest quedi enganxat en el lloc aproximat on van néixer. Demanarem als infants i a les famílies que ens facin arribar informació típica del lloc de procedència perquè l’infant la pugui compartir amb la resta de companyes.

Educació primària (6-12 anys)

Activitat 1:

Nom de l’activitat: Contes d’arreu del món

Edat: 6-8 anys

Desenvolupament: Per realitzar aquesta activitat cal crear un ambient agradable, tranquil i harmoniós. Els professionals seleccionem llibres i àlbums il·lustrats que parlin sobre les diferents cultures per poder-los llegir en veu alta als infants. En acabar la lectura podem deixar un espai de reflexió personal i resoldre dubtes. També els ho deixarem tot al seu abast perquè, en algun moment de temps lliure, puguin tornar a mirar-ho, llegir-ho o reflexionar.

Selecció de contes: Cartes de tot el món, Altres nens del món, Mabo i la hiena, Color!

Activitat 2:

Nom de l’activitat: Les llengües del nostre entorn

Edat: 8-10 anys

Desenvolupament: Dividim el grup en petits subgrups i els demanem que reflexionin al voltant d’aquestes preguntes: Quines llengües parlem a l’esplai, escola, centre socioeducatiu? Quina és la que hem après primer? Quina llengua parlem millor? Hi ha persones que parlen d’una altra manera la nostra llengua? (variacions regionals) Per què passa això? En quines situacions parlem en la nostra llengua materna i amb qui? En quines situacions fem servir una segona llengua i amb qui? Quines altres llengües hem escoltat o sabem que existeixen al país? Després de contestar les preguntes, el portaveu les farà saber a la resta de companys per generar debat.

Activitat 3:

Nom de l’activitat: Creem un receptari

Edat: 10-12 anys

Desenvolupament: Demanem als infants que en petits grups expliquin un dels seus menjars preferits. Un cop acordada quina serà la recepta, proposarem que es gravin en vídeo com si fossin grans cuiners i cuineres. Es tracta de poder detallar pas a pas com elaborar el plat triat. Després aquests vídeos es poden penjar a les nostres xarxes socials.

Activitat per a totes les edats i totes les professionals:

Nom de l’activitat: Calendari cultural

Desenvolupament: Dins l’equip educatiu es designa una persona responsable, aquest serà l’encarregada de mirar les festivitats i els actes importants de les diferents cultures. La seva tasca serà la de recopilar informació sobre aquestes festivitats i explicar el motiu de la celebració. Aquesta informació serà traslladada a tots l’equip professional del centre i als alumnes.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: