Compra sostenible, cuina d’aprofitament

Compra sostenible, cuina d’aprofitament
Autor: Gina Corts i Àlex Moreno

Participants: Joves a partir de 12 anys


Edats:
Grans (12 - 15 anys) - Joves (16 - 18 anys) - Monitors/es


Espai: Cuina


Durada: 2 hores

Descripció:
Proposem una activitat de cap de setmana que inclogui la compra i la preparació dels àpats i una valoració de l’impacte ambiental que un sol àpat pot causar.

Objectius

  • Desenvolupar el sentit crític dels joves a l’hora de fer la compra.
  • Treballar l’autonomia dels joves en la seva pròpia alimentació.

Material necessari

  • Estris de cuina necessaris per als plats que es vulguin elaborar.
  • Aliments necessaris per a l’elaboració de l’àpat.

Introducció

Sovint cuinem amb els joves, però els hi donem tot fet. Podem aprofitar aquests moments per treballar hàbits com l’alimentació i l’autonomia, així com desenvolupar el seu sentit crític davant allò que fem de forma automàtica com anar a comprar o cuinar.

Desenvolupament

Primer de tot i abans que arribin els joves, els monitors/es valoraran les instal·lacions de les quals disposaran per cuinar durant el cap de setmana. A més, caldrà l’elaboració d’un menú coherent amb aquestes i faran una llista de la compra amb els ingredients necessaris per als àpats.

Un cop arribin els joves, els dividiran en tants grups com elaboracions s’hagin de fer. Se’ls donarà a cada grup una llista de la compra amb les quantitats necessàries, així com un pressupost i temps delimitat perquè els joves vagin a fer la compra de manera autònoma.

Els monitors/es podran afegir normes per fer una compra més sostenible, com per exemple:

  • No hi poden haver més de 2 envasos de plàstic.
  • La procedència dels aliments ha de ser de menys de 200 km.
  • L’etiquetatge del producte ha de contenir els ingredients, els processos als quals ha estat sotmès i la informació nutricional.

Un cop feta la compra valorarem les dificultats amb què s’han trobat a l’hora de fer la compra amb les normes establertes i també podem fer una breu reflexió sobre què són els productes de proximitat o la necessitat de reduir en envasos, etcètera.

Per seguir l’activitat, ens dirigirem cap a la cuina i cada grup elaborarà el plat que cregui que els monitors han pensat amb els ingredients que tenen. Hauran de comptar que les quantitats s’haurien d’ajustar al nombre de persones que menjaran, ja que els monitors hem pensat en una activitat de cuina d’aprofitament.

S’acabarà l’activitat amb la neteja dels espais i quan no quedi res al plat.

Avaluació

Per concloure l’activitat es proposa buidar les papereres amb els joves. D’aquesta forma veuran tots els envasos i aliments rebutjats durant el procés d’elaboració del plat. Així, visualitzarem les deixalles generades malgrat que haguem intentat fer cuina de proximitat, amb pocs envasos i d’aprofitament. A més, també podrem extrapolar-ho al total de rebuig generat per la població en un sol àpat.

Editat per:

En conveni amb:

Amb la col·laboració de: